Producten & Diensten

De vastgoedsector en de bouw staan, samen met betrokken overheden, voor grote maatschappelijke uitdagingen als het gaat om verduurzaming van de gebouwde omgeving. Concrete voorbeelden daarvan zijn klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie.

Stratego Advies helpt organisaties (publiek en privaat) die op deze ontwikkelingen willen inspelen. Denk daarbij aan:

  • Visievorming

Hoe kom je tot een gedragen visie op het gebied van duurzaamheid?

  • Strategievorming

Hoe zet je deze visie om in een uitvoerbare en effectieve strategie?

  • Programma’s & Projecten

Hoe operationaliseer je deze visie en strategie en geef je concreet handen en voeten aan duurzaamheid in je organisatie of in programma’s en projecten met impact?

Over wat dat concreet betekent valt o.a. op te maken uit het overzicht van projecten

Kennismanagement

Behalve dat Stratego Advies adviseert bij organisatieontwikkeling, programma- en projectontwikkeling, is het ook actief op het gebied van kennismanagement. Stratego Advies verzorgt in dit verband o.a. cursussen en trainingen.

Opgedane kennis en ervaring en verkregen inzichten wordt bovendien gedeeld door het schrijven van publicaties en het geven van lezingen.