Projecten

 • Ondersteuning Credit Linked Beheer bij opstellen ESG-beleid

Stratego Advies is door Credit Linked Beheer (CLB), belegger in duurzame woningfondsen, gevraagd te helpen bij het opstellen van haar ESG-beleid overeenkomstig de eisen die de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de AFM daar aan stellen. Verder lezen >>

 • Circulaire aspecten in het stelsel

Stratego Advies is door RVO Nederland en de de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie gevraagd advies uit te brengen over welke aspecten van circulariteit in onder meer de MPG moeten worden opgenomen om circulariteit voor de bouw straks ook daadwerkelijk meetbaar te maken. Circulariteit immers gaat over meer dan alleen de milieudruk die de MKI en MPG nu nog slechts behelzen.  Ook zaken als losmaakbaarheid of terugneembaarheid, de herbruikbaarheid en het hergebruik van materialen zullen uiteindelijk moeten worden meegenomen. Verder lezen >>

 • Opstellen integrale duurzaamheidsvisie City Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein is druk bezig met de verdere ontwikkeling van de binnenstad, City Nieuwegein. Daarbij is duurzaamheid gekozen als leidend principe. Verschillende bureaus hebben in 2019 afzonderlijke visies opgesteld voor onder meer klimaatadaptatie, energie, water, mobiliteit en circulair bouwen. Stratego Advies is nu gevraagd een integrale duurzaamheidsvisie op te stellen. Verder lezen >>

 • Advisering VORM bij opstellen MVO- en duurzaamheidsbeleid

In opdracht van VORM Holding B.V. werkt Stratego Advies sinds 1 september 2019 aan het opstellen van een nieuwe MVO- en duurzaamheidsvisie. Die visie is o.a. gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Verder lezen >>

 • Commissie voor de milieueffectrapportage

Sinds 2019 verricht Bas van de Griendt regelmatig werkzaamheden voor de Commissie voor de milieueffectrapportage. Dat begon als lid van de ad hoc werkgroep Circulaire Economie, een onderwerp dat nog niet veel aandacht krijgt in de m.e.r. en adviezen van de Commissie. Maar het gaat ook om plannen en besluiten waarvoor een m.e.r. of m.e.r. beoordeling aan de orde is. Verder lezen >>

 • Energievisie Schieoevers Noord

Samen met Merosch en in opdracht van de gemeente Delft stel Stratego Advies de energievisie op voor Schieoevers-Noord. Wat nu nog een bedrijventerrein is aan de Schie transformeert in verschillende fases tot een gemengd woon-werkgebied, waarbij 7.500 woningen (675.000 m2) en 285.000 m2 bedrijvigheid wordt gerealiseerd. Daarbij gaat het in het laatste geval om kennisintensieve en creatieve bedrijvigheid, zoals hightech bedrijven en scale up’s van de TU Delft. Verder lezen >>

 • Lid kwaliteitsteam herontwikkeling voormalige legerplaats Crailo

Sinds 1 februari 2018 ben ik lid van het kwaliteitsteam voor Crailo voor het onderdeel duurzaamheid. Crailo is een voormalige legerplaats op de grens van drie gemeenten: Laren, Gooise Meren en Hilversum. Een 40 ha groot gebied in het hart van ’t Gooi, waar in de nabije toekomst  wordt gewoond én gewerkt, in nauwe samenhang met de natuur. Verder lezen >>

 • Persoonlijke maatwerktraining nieuwe duo-directeur Rijksvastgoedbedrijf

Irene van Munster en Ninke Lansink Rotgerink werden per 7 januari 2019 aangesteld als duo-directeur Vastgoedbeheer bij het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ter voorbereiding op deze nieuwe functie verzorgde Stratego Advies een persoonlijke maatwerktraining waarbij ze een introductie kregen in duurzaam vastgoed. Verder lezen >>

 • Opstellen integrale duurzaamheidsvisie Merwedekanaalzone

In gezamenlijke opdracht van de gemeente Utrecht en de particuliere eigenaren in het gebied heeft Stratego Advies opdracht gekregen tot het opstellen van een integrale duurzaamheidsvisie voor de Merwedekanaalzone. Het gebied moet een ‘levend laboratorium’ (proeftuin) worden voor innovatie op het gebied van energieneutraliteit, circulariteit, mobiliteit en gezondheid. Verder lezen >>

 • Lid selectiecommissie VDMA-terrein Eindhoven

Sinds 1 juli 2018 ben ik, op uitnodiging van de gemeente Eindhoven, toegetreden tot de selectiecommissie voor de verkoop en herontwikkeling van het VDMA-terrein in het centrum van de Lichtstad. De inbreng die van mij gevraagd wordt heeft alles te maken met de ambities die de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Verder lezen >>

 • Programmamanager NRP Circulair

Sinds 1 maart 2018 ben ik aangesteld als programmamanager voor het NRP, platform voor transformatie en renovatie. NRP werkt aan het bevorderen van een duurzaam (her)gebruik van bestaand vastgoed in de gebouwde omgeving door middel van renovatie en transformatie. Voor 2018 staat voor het NRP circulariteit hoog op de agenda.  Verder lezen >>

 • Kwartiermaker Deltaplan Duurzame Renovatie

Van 1 augustus 2017 tot 1 maart 2018 was ik werkzaam als kwartiermaker voor het Deltaplan Duurzame Renovatie, een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC). Concrete aanleiding voor de DGBC om met een Deltaplan te komen vormde het klimaatakkoord van Parijs. Daarbij richt het Deltaplan zich op de utiliteit, waarvoor (nog) geen nationaal programma bestaat.  Verder lezen >>

 • Lid Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Sinds het voorjaar van 2017 ben ik lid van het Transitieteam Circulaire Bouwagenda, één van de vijf transitieagenda’s in het kader van Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. De agenda wordt opgesteld naar aanleiding van het Grondstoffenakkoord en maakt straks integraal onderdeel uit van de Bouwagenda.  Verder lezen >>

 • Iets heel anders: ‘Wat ik nou toch heb meegemaakt’ 

Wat niets met het werk van Stratego Advies heeft te maken, maar wat wel vermeldenswaard is, is een boek waaraan ik heb meegewerkt en een fototentoonstelling die ik heb gemaakt van Wim Eickholt. Beide verschenen onder de titel ‘Wat ik nou toch heb meegemaakt.  Verder lezen >>