City Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein is druk bezig met de verdere ontwikkeling van de binnenstad, City Nieuwegein. Daarbij is duurzaamheid gekozen als leidend principe. Stratego Advies is gevraagd een integrale duurzaamheidsvisie op te stellen voor deze ontwikkeling, samen met reeds betrokken adviseurs. 

Het centrum van Nieuwegein is volop in ontwikkeling. Naast bestaande panden die behouden blijven, worden gebouwen getransformeerd en vindt er straks nieuwbouw plaats om tot een levendige en prettige binnenstad te komen.

Duurzaamheid als leidend principe

Bij de ontwikkeling van City Nieuwegein hecht de gemeente grote waarde aan duurzaamheid. Voor de verdere uitwerking van de plannen is het gekozen als leidend principe. Maar omdat duurzaamheid voor velen vaak een containerbegrip is, heeft de gemeente het daarom gedefinieerd in een aantal sub-thema’s die belangrijk zijn, te weten: 

  • Klimaatadaptatie
  • Energie
  • Water
  • Mobiliteit
  • Circulair Bouwen

Integrale visie

Door verschillende bureaus is afgelopen jaar een visie opgesteld voor deze afzonderlijke thema’s. Stratego Advies is nu gevraagd om, samen met deze bureaus, tot een integrale visie op duurzaamheid voor City Nieuwegein te komen. Met deze werkzaamheden wordt in 2020 begonnen.

Plangebied City Nieuwegein

NIEUWS! 

31 maart 2022 – City Nieuwegein wint op overtuigende wijze de publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling bij de uitreiking van de SKG Award 2022 van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.  Negen projecten waren gekandideerd. City Nieuwegein kreeg 25% van de stemmen.

29 april 2021 – Gemeenteraad Nieuwegein stelt met grote meerderheid de integrale duurzaamheidsvisie en het kaderstellend document duurzaamheid vast met het oog op een duurzame (her)ontwikkeling van City West (agendapunt 2021-121).

City Nieuwegein in de media

juni 2020, wethouder Marieke Schouten in Stad en Groen 06/2020 pp. 22-27:
Nieuwegein wil de meest duurzame binnenstad van Nederland

31 maart 2021, Wethouder Hans Adriani in Utrechts Nieuwsblad | AD: ‘Beetje zoals Merwedekanaalzone, maar dan goedkoper