Nieuws

Laatste nieuws

31 maart 2022– ‘Bij JLL kan ik veel meer impact maken‘. Artikel-interview in Vastgoedmarkt over de overstap van Bas van de Griendt naar JLL als Head of Sustainability Services & ESG. 

31 maart 2022 – City Nieuwegein wint op overtuigende wijze de publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling bij de uitreiking van de SKG Award 2022 van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.  Negen projecten waren gekandideerd. City Nieuwegein kreeg 35% van de stemmen. Stratego Advies stelde de duurzaamheidsvisie en ontwikkelkaders op voor dit project, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). 

1 maart 2022 – Bas van de Griendt Head of Sustainability Services & ESG bij JLL Nederland.  Hij gaat de opdrachtgevers van de vastgoedadviseur ondersteunen bij het halen van hun duurzaamheidsambities. Daar is grote behoefte aan, want duurzaamheid is tegenwoordig de license to operate. Verder lezen >>

21 februari 2022 – City Nieuwegein genomineerd voor de Publieksprijs SKG Award 2022 voor duurzame gebiedsontwikkeling. Stratego Advies stelde hiervoor de integrale duurzaamheidsvisie op en het kaderstellend document, gebaseerd op de Sustainable Development Goals. 

4 februari 2022 – In het kader van ‘De Wereld van de Stad’ maakt auteur en eindredacteur Piet Renooij van het gelijknamige boek een serie podcasts. Deel zeven gaat over ‘De Duurzame Stad‘ en is sinds vrijdag 4 februari te beluisteren op Spotify

1 februari 2022 – Eerste resultaten van onderzoek over duurzaamheid, SDG’s en de leefomgeving gepubliceerd in ROmagazine, 01 | februari 2022 pp. 42 t.m. 44: Duurzaamheid van de gebouwde omgeving: meer dan energie en klimaat (preview).

6 januari 2022Minister van VRO zal de M van milieu nog node missen. Blog voor ROm Nieuwsbrief Week 1 als ‘prelude’ op een in het januari/februari-nummer van ROmagazine te publiceren artikel. Gepubliceerd 6 januari 2022.

10 decemberToezicht op duurzaamheid: ‘Meer dan energie alleen’. Artikel voor in nieuwsbrief van de VTW, Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties naar aanleiding van interview van 19 november jl. en publicatie van Aedes Benchmark van 22 november jl.

19 november – Interview voor VTW, vereniging van toezichthouders in woningcorporaties: ‘Meer aandacht voor woonlasten en welzijn huurders’ over brede visie op duurzaamheid.

11 november – Eerste editie masterclass De Duurzame Stad afgesloten met een excursie naar Bajeskwartier Amsterdam en uitstekend beoordeeld met gemiddeld een 8‾. Bijna 90% van de cursisten geeft aan dat de masterclass ruimschoots aan hun verwachtingen heeft voldaan.

8 november – Definitieve rapport opgeleverd en advies uitgebracht aan de Werkgroep Meten & Weten van Transitieteam Circulaire Bouweconomie.  Over welke aspecten van circulariteit op te nemen in ‘het stelsel’ van de Bepalingsmethode Milieuprestatie van Bouwwerken voor de MKI van GWW-werken en de MPG voor woningbouw en utiliteit.

26 oktober – Talkshow van #NRPcirculair, live vanuit De Balie in Amsterdam: ‘Op weg naar integrale duurzaamheid‘. Met als gasten Hans Hammink (de Architekten cie), Marijn Emanuel (W/E Adviseurs), Mirjam Schmull (Brokkenmakers) en Tineke Beuker (ministerie van BZK). Tafelheer: Bas van de Griendt. Terugkijken kan via de website van NRP of via VIMEO.

16 september 2021 – Vandaag gaat een serie masterclasses van start over de Duurzame Stad, samengesteld in opdracht van UvA Academy. Zeven modules waarin de opgaven voor de stad van de toekomst worden verkend en vervolgens uitgediept. Met afsluitend een excursie naar Bajeskwartier.

7 september 2021 – Inspiratiesessie over ‘Duurzaamheid‘ voor studenten en docenten van de Hogeschool Windesheim (live) en vertegenwoordigers van de gemeente Almere (via stream). Sessie als kick off en onderdeel van het Urban Innovation-programma. In nauwelijks drie kwartier worden de grote thema’s verkend.

5 september 2021Boekrecensie van ‘De wereld van de stad’ in ROmagazine (september 2021 pp. 46-47): “Alle auteurs zijn gefascineerd door de stad, zo beloven de samenstellers […] en die belofte maakt het boek waar”.

26 juli 2021Wateroverlast in Limburg vraagt om nieuwe ‘keek op de beek’. BLOG voor Stadszaken.nl naar aanleiding van de hoogwaterproblematiek van juli 2021.

15 juli 2021 – Binnenlands Bestuur in recensie van ‘De wereld van de stad’ over bijdrage Bas van de Griendt aan dit boek: “Een prettige uitzondering is het essay over de duurzame toekomst van steden, waarin ook uitgebreid wordt ingegaan op de Sustainable Development Goals van de VN”.

1 juli 2021 – Bas van de Griendt als lid toegetreden tot de Raad van Toezicht van Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), waar hij Benno Oosterom opvolgt.

3 juni 2021 – Omgevingsvisies worden momenteel door veel gemeenten opgesteld, maar een goede omgevingseffectrapportage (OER) maken, dat blijkt nog helemaal niet gemakkelijk. Dat valt o.a. op te maken uit een recent advies van de Commissie m.e.r. voor de gemeente Leiden waaraan Bas van de Griendt meewerkte als deskundige.

1 juni 2021 – Stratego Advies krijgt opdracht van de duurzame woningbelegger Credit Linked Beheer om te helpen bij het opstellen van haar ESG-beleid overeenkomstig de eisen van de SFDR en de AFM als het gaat om duurzaamheidsinformatie.

1 mei 2021 – Stratego Advies is een onderzoek gestart over duurzaamheid, SDG’s en de leefomgeving. Het onderzoek is een vervolg op ‘SDG’s en de Vastgoedsector’ van 2019, waarbij één van de belangrijkste aanbevelingen was om proberen te komen tot een lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving. De uitkomsten van dit nieuwe vervolgonderzoek moeten daar aan bijdragen. Verder lezen >>

29 april 2021 – Gemeenteraad Nieuwegein stelt met grote meerderheid de integrale duurzaamheidsvisie en het kaderstellend document duurzaamheid vast met het oog op een duurzame (her)ontwikkeling van City West (agendapunt 2021-121).

10 april 2021 – Publicatie ‘Rad van de Leefomgeving voor een lokale duurzaamheidsagenda‘. Pleidooi voor een brede, uniforme bottom-up benadering van duurzaamheid, fysiek én sociaal, in ROmagazine, jaargang 39 #4 pp. 18 t.m. 22. Tevens digitaal te lezen.

8 april 2021 – Bas van de Griendt aangesteld als werkgroeplid door de Commissie m.e.r.  ter beoordeling van het OmgevingsEffectRapport (OER) van de ontwerp-Omgevingsvisie Leiden 2040. Zijn inbreng als deskundige betreft vooral duurzaamheid en bodem.

31 maart 2021 – Utrechts Nieuwsblad | AD bericht over City Nieuwegein West (waarvoor Stratego Advies de duurzaamheidsvisie opstelde) met ‘Duurzaamste binnenstad van Nederland creëren’. En zo staat het te lezen op de website van AD.nl/utrecht: ‘Beetje zoals Merwedekanaalzone, maar dan goedkoper‘.

10 maart 2021 – B&W van Utrecht hebben de omgevingsvisie en het stedenbouwkundig plan voor Merwedekanaalzone vastgesteld. De plannen en de samenwerkingsovereenkomst worde nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Stratego Advies tekende voor de integrale duurzaamheidsvisie, hoofdstuk 3 uit het stedenbouwkundig plan.

15 februari 2021 – Stratego Advies organiseert serie van masterclasses over De Duurzame Stad voor UvA Academy. Zeven modules, met een indrukwekkende line up van docenten. Te beginnen 16 september a.s.

22 januari 2021 – Publicatie ‘De wereld van de stad‘. Boek over theorie en praktijk, maar vooral de toekomst van de stad, met een bijdrage van Bas van de Griendt over ‘De duurzame stad: de volhoudbaarheid van verstedelijking’. 

21 januari 2021 – Publicatie ‘Niets is zo duurzaam als een monument‘ van Paul Meurs. In opdracht van NRP en met medewerking van Bas van de Griendt, programmamanager #NRPcirculair.

Klik HIER voor het nieuwsarchief

Nieuwsbrieven

Periodiek informeert Stratego Advies relaties over haar activiteiten. Daartoe  verschijnt één of twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven?

Stuur een mail naar bas@stratego-advies.nu. Je krijgt de nieuwsbrieven dan voortaan automatisch toegestuurd

Tussentijds volgen kan ook via Linked In en/of Twitter

     

Klik HIER voor het nieuwsarchief