Opdrachtgevers

Stratego Advies werkt in opdracht van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij (her)ontwikkeling, onderhoud, renovatie, transformatie en gebruik van de gebouwde omgeving.

Dat kunnen projectontwikkelaars en bouwers zijn, maar ook gemeentelijke ontwikkelings- en grondbedrijven, woningcorporaties, financiers (banken), investeerders en beleggers, waaronder pensioenfondsen.

Daarnaast werkt Stratego Advies ook voor brancheverenigingen, kennisplatforms en netwerkorganisaties zoals de Dutch Green Building Council (DGBC) en het Nationaal Renovatie Platform  (NRP).

Bovendien werkt Stratego Advies samen met en in opdracht van onderwijsinstellingen, uitgevers en congresontwikkelaars voor wie het cursussen en trainingen verzorgt.

Opdrachtgevers waarvoor Stratego Advies werkt(e) zijn onder andere:

LIFE-NL   |    Dutch Green Building Council (DGBC)   |   Aannemersbedrijf Van Agtmaal, een Koninklijke VolkerWessels ondermening   |   Provincie Overijssel   |   Restauratiefonds   |   Gemeente Eindhoven   |   Provincie Utrecht   |   SPRYG   |   Nationaal Renovatie Platform (NRP)   |   NEPROM   |   Haverleij B.V.   |   Gemeente Utrecht  |   Eigenarencollectief Merwedekanaalzone   |   Ymere   |   ASRE Amsterdam School of Real Estate  |   Rijksvastgoedbedrijf   |   Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)  |   GEM Crailo  B.V.   |   Monumentenwacht Gelderland   |   Commissie voor de m.e.r.    |   Ministeries van BZK en I&W   |   Heijmans   |   Geoplan   |   VORM Holding B.V.  |   Gemeente Nijkerk   |   Gemeente Nieuwegein   |   Ons Huis  |   RVO Nederland   Transitieagenda Circulaire Bouweconomie  |   Credit Linked Beheer   |   Dura Vermeer  Gemeente Amsterdam   |   VORM   |   Hazenberg   |   Rabobank