Boeken

Naast dat Bas van de Griendt verschillende bijdragen aan boeken leverde, is hij ook auteur van een aantal eigen boeken. Meest recent is ‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals’ waarvan 12 juni 2024 een tweede editie verscheen.  

Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals (2022/2024)

Uitgeverij: SPRYG Real Estate Academy, Delft

LET OP! Woensdag 12 juni 2024 is een nieuwe editie verschenen. Twee keer zo dik met o.a. meer aandacht voor good governance en naast aandacht voor het operationeel energieverbruik en daarmee samenhangende CO2 emissies nu ook uitgebreid aandacht voor materiaalgebonden emissies. En een overzichtelijk stappenplan voor een gestructureerde aanpak voor ESG. Niet alleen voor wie op grond van de CSRD moet rapporteren over duurzaamheid, maar vooral ook geschikt voor de strategische planning van je onderneming en het verduurzamen van je businessmodel, producten en diensten.

KLIK OP DE AFBEELDING voor meer informatie
‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals’ (2022 & 2024) probeert ESG praktisch en hanteerbaar te maken voor de vastgoedmarkt, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen wat je op corporate en productniveau kunt doen. Daarvoor worden verschillende instrumenten (tools) aangereikt o.a. bij verwerving en eigendom van vastgoed. Het accent daarbij ligt op het energieverbruik van gebouwen, de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en de daarmee samenhangende risico’s.

Grond voor zorg. Stof tot nadenken (2007)

Uitgeverij: Stili Novi, Utrecht

KLIK OP DE AFBEELDING voor meer informatie
‘Grond voor zorg. Stof tot nadenken’ (2007) doet verslag van een onderzoek naar de gevolgen van bodemverontreiniging voor de woningmarkt in Nederland. Het geeft o.a. een beschrijving van empirische studies naar de gevolgen van verschillende milieusituaties voor de prijsontwikkeling van onroerend goed en een overzicht van taxatierichtlijnen voor de waarde van vervuild vastgoed.

Tips & Advies Vastgoed voor Omgaan met Bodemverontreiniging (2005)

Uitgeverij: Indicator, Helmond

‘Omgaan met bodemverontreiniging’ (2005) is een bundeling van 25 artikelen die eerder verschenen in de tweewekelijkse nieuwsbrief ‘Tips & Advies Vastgoed’ van Indicator Uitgeverij, waarvan Bas van de Griendt tussen 1999 en 2005 één van de vaste auteurs was.

De risicobenadering. Stappenplan voor een zuivere taxatie (1999/2000)

Uitgeverij: WEKA / Ten Hagen Stam

‘Waarde vervuild vastgoed’ (1999/2000) geeft o.a. een beschrijving van wat bodemverontreiniging nou eigenlijk is en hoe bodemonderzoek en -sanering (moeten) worden uitgevoerd. Maar het vertelt vooral ook wat de gevolgen daarvan (kunnen) zijn voor de waarde en de prijs van vervuild vastgoed én hoe daarmee om te gaan bij taxaties en transacties. Daartoe wordt een eenvoudig stappenplan aangereikt: de risicobenadering. Die geeft inzicht in de risico’s, aansprakelijkheid en kosten van bodemverontreiniging.