Stratego Advies

Stratego Advies is een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid en ESG bij stedelijke ontwikkeling, bouw- en vastgoedactiviteiten, opgericht door Bas van de Griendt op 1 augustus 2017. Stratego Advies helpt je om grip op duurzaamheid te krijgen en bij invulling geven aan ESG.

Stratego Advies werkt voor publieke en private partijen die betrokken zijn bij stedelijke ontwikkeling, bouw- en vastgoedactiviteiten. Dat kunnen nieuwbouw en gebiedsontwikkeling zijn, maar ook renovatie en transformatie van bestaande bouw en gebieden. En niet te vergeten verwerving en eigendom van gebouwen.

Samen met opdrachtgevers wil Stratego Advies op praktische en begrijpelijke wijze handen en voeten geven aan duurzaamheid en ESG op corporate én op productniveau.

Of het nou gaat om (bedrijfs)beleid, een duurzaamheidsvisie of –strategie, om programma’s of projecten, om transacties of taxaties, voor de aanpak en output van Stratego Advies geldt steeds:

Niks geen abstracte verhalen of groene vergezichten, maar heel concreet. Hier en nu, met een vaak even eenvoudige als begrijpelijke aanpak die aansluit bij de belevingswereld van opdrachtgevers en die alle betrokkenen een concreet perspectief van handelen biedt.

Verder lezen over Stratego Advies >>