Publicaties & Lezingen

Bas van de Griendt verzorgt regelmatig lezingen of publiceert in vakbladen, dagbladen en op het internet. Bovendien levert hij regelmatig een bijdrage aan boeken, heeft hij er zelf een paar gepubliceerd en publiceert Stratego Advies regelmatig white papers.

Columns en opiniestukken

Voor o.a. Cobouw, Vastgoedjournaal, WoningMarkt.NL, ROmagazine, Stadszaken, het Lente Akkoord en het platform Gebiedsontwikkeling.nu schrijft Bas regelmatig columns en opiniestukken.

Klik op onderstaande links voor de drie laatst verschenen columns of het meest recente opiniestuk of ga naar het ARCHIEF voor eerder gepubliceerde stukken.

– 6 januari 2022: Minister van VRO zal de M van milieu nog node missen
– 26 juli 2021: Wateroverlast in Limburg vraagt om nieuwe ‘keek op de beek’
– 6 juni 2021: ‘Energielabels zijn Key Performance Illusies
– 10 mei 2021: ‘Bij een duurzame aanpak worden de people gepiepeld

Lezingen en workshops

Bas is bovendien een frequent gevraagd spreker op congressen en symposia, waarbij hij ook regelmatig wordt gevraagd deze voor te zitten of op te treden als workshopleider.

Voor de komende periode staan navolgende lezingen / workshops gepland:

17 mei 2021: Korte inleiding over ‘Duurzaamheid en de volhoudbaarheid van verstedelijking’ tijdens een alumni bijeenkomst Geografie & Planologie van de UvA.

LET OP! Vanwege de coronacrisis zijn veel geplande lezingen, workshops, cursussen en trainingen voor de komende maanden verschoven naar een latere, vaak nog nader te bepalen datum.

Ga naar het ARCHIEF voor een overzicht van eerdere lezingen.

Klik HIER voor een overzicht van geplande cursussen en trainingen.

Recent verschenen publicaties en interviews

Handboek Projectontwikkeling

Met twee hoofdstukken leverde Stratego Advies een duurzame bijdrage aan het nieuwe Handboek Projectontwikkeling, derde herziene editie onder eindredactie van Gert-Joost Peek en Ellen Gehner.

Dat betreft  hoofdstuk 13 over milieurecht, samen met Erika Samuels Brusse (SOURCE) en Martijn van Gelderen (BPD) en hoofdstuk 14 over duurzaamheid, samen met Jos de Vries (BPD).

Bestellen kan via de boekhandel of via de website van de NEPROM.

Archief

Klik HIER voor eerder verschenen publicaties.