Stratego Advies

Stratego Advies werkt voor publieke en private partijen die betrokken zijn bij stedelijke ontwikkeling, bouw- en vastgoedactiviteiten. Dat kunnen projectontwikkelaars en bouwers zijn, beleggers, financiers, gemeenten, corporaties, makelaars en taxateurs. Daarbij het kan gaan om nieuwbouw en gebiedsontwikkeling, maar ook renovatie en transformatie van bestaande bouw en gebieden. En niet te vergeten de verwerving en het eigendom en beheer van gebouwen.

Stratego Advies wil samen met opdrachtgevers op praktische en begrijpelijke wijze handen en voeten geven aan duurzaamheid en ESG op corporate én op productniveau.

Belofte

Of het nou gaat om (bedrijfs)beleid, een duurzaamheidsvisie of –strategie, om programma’s of projecten, om transacties of taxaties, voor de aanpak en output van Stratego Advies geldt steeds:

Niks geen abstracte verhalen of groene vergezichten, maar heel concreet. Hier en nu, met een vaak even eenvoudige als begrijpelijke aanpak die aansluit bij de belevingswereld van opdrachtgevers en die alle betrokkenen een concreet perspectief van handelen biedt.

Daartoe wil Stratego Advies mensen en medewerkers inspireren om vervolgens ESG in organisaties te implementeren en duurzaamheid in projecten te operationaliseren. Allemaal om gebouwen en gebieden met impact te realiseren.

Rollen

Afhankelijk van de vraag of behoefte van opdrachtgevers kan Stratego Advies daarbij verschillende rollen vervullen, waaronder die van expert als lid van bijvoorbeeld een ontwerp- of bouwteam, integrator in de rol van interim-, programma- of projectmanager en/of inspirator bij het geven van lezingen, cursussen en trainingen, maar ook als facilitator van bijvoorbeeld workshops of om bijeenkomsten en brainstorms te begeleiden.

Terugkerende thema’s

Steeds terugkerende thema’s daarbij zijn niet alleen klimaatverandering, milieu (o.a. bodem, water, lucht en geluid), energie en/of circulaire economie, maar ook sociale duurzaamheid, gezondheid en niet te vergeten governance

Daarbij is er een groeiende vraag naar advies over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat gaat dan over hoe de SDG’s te integreren in de bedrijfsvoering, in partnerschappen én in bedrijfs- en managementsystemen, als onderdeel van ESG, MVO- en duurzaamheidsbeleid. Maar het gaat ook over dat te operationaliseren in projecten én hoe er mee om te gaan bij verwerving en eigendom van gebouwen.

Verder lezen over de SDG’s >>

Verder lezen over ESG >>