Integrale duurzaamheidsvisie Merwedekanaalzone

In gezamenlijke opdracht van de gemeente Utrecht en de particuliere eigenaren in het gebied heeft Stratego Advies opdracht gekregen tot het opstellen van een integrale duurzaamheidsvisie voor de Merwedekanaalzone

LAATSTE NIEUWS
– Woensdag 10 maart 2021 tekende de gemeente en projectontwikkelaars de samenwerkingsovereenkomst en zijn de omgevingsvisie en het stedenbouwkundig plan vastgesteld.
– Donderdag 9 januari 2020 is een akkoord bereikt tussen gemeente Utrecht en projectontwikkelaars en het concept-stedenbouwkundig plan openbaar gemaakt.

In Utrecht langs het Merwedekanaal verrijst een splinternieuw stadsdeel. Het nu nog afzijdige en ontoegankelijke kantoren- en industriegebied verandert de komende jaren in een aantrekkelijk, duurzaam en hoogstedelijk gebied voor wonen, werken en recreëren.

De Merwedekanaalzone is aangewezen als één van de vier prioritaire gebiedsontwikkelingen naast het stationsgebied, het Science Park en Leidsche Rijn Centrum. Daarbij neemt het gebied Merwede, gelegen tussen de Europalaan, de Beneluxlaan, het kanaal en de Koningin Wilhelminalaan een prominente plek in. In dit 24 hectare grote deelgebied (één van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingen in Nederland) moeten vijf- tot zesduizend woningen komen, naast de al bestaande wooncomplexen Max en Lux et Pax.

Dat gebeurt in nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen. Aan de ontwikkeling van het gebied liggen drie uitgangspunten ten grondslag. Ten eerste moet Merwede een ‘levend laboratorium’ (proeftuin) zijn voor innovatie op het gebied van energieneutraliteit, circulariteit, mobiliteit en gezondheid. Bovendien moet Merwede een levendig stadsdeel worden: stedelijk, aantrekkelijk en gemengd. En tenslotte moet Merwede voortborduren op bestaande structuren en kwaliteiten.

Om dat te realiseren is ontwerpteam samengesteld wat bestaat uit stedenbouwkundig bureau marco.broekman, OKRA Landschapsarchitecten, mobiliteitsadviesbureau Goudappel-Coffeng, de planeconomen van Stad2, energie- en duurzaamheidsbureau Merosch en communicatiebureau Skonk. Stratego Advies is daar nu aan toegevoegd om, samen met het ontwerpteam en vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht en de particuliere eigenaren op korte termijn te komen tot een integrale duurzaamheidsvisie voor het gebied.

Klik HIER voor meer informatie over de Merwedekanaalzone of bekijk dit FILMPJE.