Privacyverklaring AVG

In het kader van de privacywet AVG is door Stratego Advies een korte privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring wordt kort ingegaan op

  • welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden
  • hoe deze gegevens worden beschermd
  • hoe lang deze gegevens worden bewaard
  • welke rechten partijen hebben ten aanzien van hun persoonsgegevens

Klik HIER voor meer informatie.