Sociale Duurzaamheid

Duurzaamheid op gebouwniveau is vaak heel technisch en zelfs technocratisch van aard. Dat blijkt o.a. uit onderzoek dat Stratego Advies periodiek verricht onder vastgoedprofessionals. Denk daarbij aan de energie- en milieuprestaties , een GPR-score of een BREEAM-label van gebouwenOp gebiedsniveau echter spelen vooral ook sociale aspecten een rol.

Sociale duurzaamheid van gebieden wordt vaak uitgedrukt in termen als identiteit, aantrekkelijkheid, betrokkenheid, diversiteit, flexibiliteit, bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid.

Stuk voor stuk zijn dat waarden die behalve een sociale ook een ruimtelijke kant kennen. En die kunnen elkaar wederzijds versterken. Uitgangspunt daarbij is dat de gebouwde omgeving niet alleen een verzameling van gebouwen is, maar ook van mensen. Het zijn sociale arena’s, plekken waar sociale processen en interacties tussen mensen zich afspelen.

Het gaat dus om voorzieningen en een zodanige inrichting van de openbare en semi-openbare ruimte, dat de mensen die er wonen, werken en/of recreëren elkaar kunnen ontmoeten, zich er aan kunnen hechten en mee kunnen identificeren.

Meer weten over de ideeën van Stratego Advies over sociale duurzaamheid? Bel met 06 22088422

 

Leestip! 

BUURTEN samen bouwen

Auteur(s): Erna van Holland & Sander van der Ham
Uitgeverij:  nai010

Met bijdrage van Bas van de Griendt (pag. 158 t.m. 160) over onder meer sociale duurzaamheid en gezondheid.