Welkom in de 20-er jaren!

4e Nieuwsbrief Stratego Advies, januari 2020

Ook al zijn we in dit nieuwe jaar al weer bijna twee weken onder weg, ik wens iedereen alsnog het allerbeste voor 2020 toe. 2020 betekent niet alleen een nieuw jaar, maar ook een nieuw decennium. Kortom, welkom in de 20-er jaren!

De 20-er jaren beloven een bijzonder en voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving bovendien belangrijk decennium te worden. Komende jaren namelijk staan we voor een bouwopgave die er niet om liegt. Om bijvoorbeeld in de woningbouwbehoefte te voorzien zal de productie in ons land fors omhoog moeten. Maar behalve dat er een grote behoefte bestaat aan meer woningen, moeten ze ook duurzaam, energiezuinig en circulair zijn.

Voor het einde van dit decennium moeten de CO2 emissies zijn gehalveerd en de economie voor de helft circulair zijn. We hebben het dan over fysieke aspecten van duurzaamheid, over techniek en innovatie. Maar duurzaamheid in de gebouwde omgeving gaat evenzeer over sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke zaken.

Dat duurzaamheid ook een sociale dimensie kent, valt ook op te maken uit de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Die moeten in 2030 zijn gerealiseerd en dus zijn ook voor de SDG’s de jaren ’20 een belangrijk decennium. Vandaar dat deze 4e nieuwsbrief van Stratego Advies aandacht besteed aan deze zogeheten Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s.

Aanvankelijk werden ze vooral door het multinationale bedrijfsleven gebruikt bij het formuleren van hun MVO- en duurzaamheidsstrategie. Via pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties, die vooral belang hebben bij lange-termijn-waardecreatie,  doen de SDG’s nu ook hun intrede in de vastgoedsector.

Afgelopen jaar deed Stratego Advies onderzoek naar wat dat voor de gebouwde omgeving betekent én wat de vastgoedsector en de bouw voor de SDG’s kunnen betekenen. In de white paperSustainable Development Goals en de vastgoedsector’ wordt hiervan verslag gedaan.
Van dit boekje hebben inmiddels bijna 500 exemplaren hun weg weten te vinden naar belangstellenden. Maar misschien nog interessanter dan dat is dat met de implementatie ervan bij verschillende organisaties en in projecten is begonnen. Concrete voorbeelden hiervan komen in deze nieuwsbrief aan de orde.

Terug naar de nieuwsbrief >>

Mocht je meer willen weten over de SDG’s of over andere activiteiten van Stratego Advies, bel of mail gerust. Bij gelegenheid maak ik graag een afspraak voor een kop koffie en een goed gesprek.

Bas van de Griendt

Like talking?      06 – 22088422

Like writing?     bas@stratego-advies.nu