Nevenfuncties

Naast zijn werk heeft en had Bas van de Griendt verschillende nevenfuncties.

Op dit moment zijn dat:

  • 2015 – heden

lid van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van de provincie Utrecht, sinds 2015

  • 2008 – heden

ambassadeur van het maatschappelijk initiatief Bewust Bodemgebruik


In het verleden
waren dat o.a.

Lid Commissie Duurzaamheid van de NEPROM

  • 2010 – 2017

Lid Expertpanel Innovatie in de Gebouwde Omgeving voor de ministeries van BZK en I&M

  • 2010 – 2013

Lid van het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling van Urgenda o.l.v. voormalig gedeputeerde Wouter de Jong

  • 2008 – 2009

Lid van de Task Force WKO voor minister Cramer van VROM die het advies ‘Groen licht voor bodemenergie‘ uitbracht

  • 2007 – 2011

Eerst voorzitter van de Stuurgroep Lente-akkoord energiebesparing nieuwbouw voor NEPROM, NVB en Bouwend Nederland

  • 2006 – 20011

Eerste voorzitter van de Commissie Duurzaamheid van de NEPROM