Nieuws

Laatste nieuws

16 september 2021 – Vandaag gaat een serie masterclasses van start over de Duurzame Stad, samengesteld in opdracht van UvA Academy. Zeven modules waarin de opgaven voor de stad van de toekomst worden verkend en vervolgens uitgediept. Met afsluitend een excursie naar Bajeskwartier.

7 september 2021 – Inspiratiesessie over ‘Duurzaamheid‘ voor studenten en docenten van de Hogeschool Windesheim (live) en vertegenwoordigers van de gemeente Almere (via stream). Sessie als kick off en onderdeel van het Urban Innovation-programma. In nauwelijks drie kwartier worden de grote thema’s verkend.

5 september 2021Boekrecensie van ‘De wereld van de stad’ in ROmagazine (september 2021 pp. 46-47): “Alle auteurs zijn gefascineerd door de stad, zo beloven de samenstellers […] en die belofte maakt het boek waar”.

26 juli 2021Wateroverlast in Limburg vraagt om nieuwe ‘keek op de beek’. BLOG voor Stadszaken.nl naar aanleiding van de hoogwaterproblematiek van juli 2021.

15 juli 2021 – Binnenlands Bestuur in recensie van ‘De wereld van de stad’ over bijdrage Bas van de Griendt aan dit boek: “Een prettige uitzondering is het essay over de duurzame toekomst van steden, waarin ook uitgebreid wordt ingegaan op de Sustainable Development Goals van de VN”.

1 juli 2021 – Bas van de Griendt als lid toegetreden tot de Raad van Toezicht van Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), waar hij Benno Oosterom opvolgt.

3 juni 2021 – Omgevingsvisies worden momenteel door veel gemeenten opgesteld, maar een goede omgevingseffectrapportage (OER) maken, dat blijkt nog helemaal niet gemakkelijk. Dat valt o.a. op te maken uit een recent advies van de Commissie m.e.r. voor de gemeente Leiden waaraan Bas van de Griendt meewerkte als deskundige.

1 mei 2021 – Stratego Advies is een onderzoek gestart over duurzaamheid, SDG’s en de leefomgeving. Het onderzoek is een vervolg op ‘SDG’s en de Vastgoedsector’ van 2019, waarbij één van de belangrijkste aanbevelingen was om proberen te komen tot een lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving. De uitkomsten van dit nieuwe vervolgonderzoek moeten daar aan bijdragen. Verder lezen >>

29 april 2021 – Gemeenteraad Nieuwegein stelt met grote meerderheid de integrale duurzaamheidsvisie en het kaderstellend document duurzaamheid vast met het oog op een duurzame (her)ontwikkeling van City West (agendapunt 2021-121).

10 april 2021 – Publicatie ‘Rad van de Leefomgeving voor een lokale duurzaamheidsagenda‘. Pleidooi voor een brede, uniforme bottom-up benadering van duurzaamheid, fysiek én sociaal, in ROmagazine, jaargang 39 #4 pp. 18 t.m. 22. Tevens digitaal te lezen.

8 april 2021 – Bas van de Griendt aangesteld als werkgroeplid door de Commissie m.e.r.  ter beoordeling van het OmgevingsEffectRapport (OER) van de ontwerp-Omgevingsvisie Leiden 2040. Zijn inbreng als deskundige betreft vooral duurzaamheid en bodem.

31 maart 2021 – Utrechts Nieuwsblad | AD bericht over City Nieuwegein West (waarvoor Stratego Advies de duurzaamheidsvisie opstelde) met ‘Duurzaamste binnenstad van Nederland creëren’. En zo staat het te lezen op de website van AD.nl/utrecht: ‘Beetje zoals Merwedekanaalzone, maar dan goedkoper‘.

10 maart 2021 – B&W van Utrecht hebben de omgevingsvisie en het stedenbouwkundig plan voor Merwedekanaalzone vastgesteld. De plannen en de samenwerkingsovereenkomst worde nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Stratego Advies tekende voor de integrale duurzaamheidsvisie, hoofdstuk 3 uit het stedenbouwkundig plan.

15 februari 2021 – Stratego Advies organiseert serie van masterclasses over De Duurzame Stad voor UvA Academy. Zeven modules, met een indrukwekkende line up van docenten. Te beginnen 16 september a.s.

22 januari 2021 – Publicatie ‘De wereld van de stad‘. Boek over theorie en praktijk, maar vooral de toekomst van de stad, met een bijdrage van Bas van de Griendt over ‘De duurzame stad: de volhoudbaarheid van verstedelijking’. 

21 januari 2021 – Publicatie ‘Niets is zo duurzaam als een monument‘ van Paul Meurs. In opdracht van NRP en met medewerking van Bas van de Griendt, programmamanager #NRPcirculair.

 

Klik HIER voor het nieuwsarchief

 

Nieuwsbrieven

Periodiek informeert Stratego Advies relaties over haar activiteiten. Daartoe  verschijnt één of twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven?

Stuur een mail naar bas@stratego-advies.nu. Je krijgt de nieuwsbrieven dan voortaan automatisch toegestuurd

Tussentijds volgen kan ook via Linked In en/of Twitter

     

Klik HIER voor het nieuwsarchief