Nieuws

Laatste nieuws

1 augustus 2019 – STRATEGO ADVIES BESTAAT 2 JAAR.  Ter gelegenheid hiervan verschijnt 1 september a.s. de white paperSustainable Development Goals en de vastgoedsector‘. Belangstellenden kunnen HIER een preview lezen en nu al digitale of papieren versie van het boekje bestellen.

15 juli 2019 – BOEK ‘Buurten‘, verschenen bij nai010 uitgevers in Rotterdam. Auteurs Erna van Holland en Sander van der Ham. Over hoe je buurten bouwt op plekken die liefde en aandacht nodig hebben. Met bijdragen van o.a. Bas van de Griendt.

2 juli 2019 – ADVIES Commissie voor de m.e.r. uitgebracht over reikwijdte en detailniveau voor Schinkelkwartier Amsterdam‘Maak ambities concreet en specificeer per deelgebied’.

1 juli 2019 – MASTERCLASS ‘Toekomst van de Stad‘, georganiseerd door Amsterdam Advanced Graduate School van de UvA, gaat op herhaling. Stratego Advies verzorgd het onderdeel ‘de duurzame stad’.

Mei / Juni 2019 – ENERGIEVISIE Samen met Merosch en in opdracht van de gemeente Delft stelt Stratego Advies de energievisie op voor Schieoevers-Noord.

27 mei 2019 – DAGVOORZITTER In het kader van de Nationale Adaptatie Strategie en de Klimaatadaptatiedialoog Gebouwde Omgeving modereert Stratego Advies maandag 27 mei de dialoog met de nieuwbouwsector.

23 mei 2019 – MASTERCLASS ‘De toekomst van de stad’, over nieuwe stedelijkheid en verstedelijking. Georganiseerd door de Amsterdam Advanced Graduate School van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en waarbij Stratego Advies Module 4 verzorgt over de Duurzame Stad.

9 mei 2019 – INTERVIEW Zo wijst krimpgemeente Kerkrade de weg naar een circulaire economie  op Stadszaken.NL, over het project Superlocal van HEEMwonen in Kerkrade.

3 april 2019 – COLUMN ‘Provinciale coalities voor energie en ruimte’  voor ROmagazine en BLOG ‘Energieopgave vooral ook een ruimtelijk vraagstuk voor stad en land’ voor Stadszaken, in kader van coalitieonderhandelingen provincies en met het oog op alle binnenkort te verschijnen regionale energiestudies. 

Nieuwsbrieven

Periodiek informeert Stratego Advies relaties over haar activiteiten. Daartoe  verschijnt drie tot vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven?

Stuur een mail naar bas@stratego-advies.nu. Je krijgt de nieuwsbrieven dan voortaan automatisch toegestuurd

Tussentijds volgen kan ook via Linked In en/of Twitter

     

Klik HIER voor het nieuwsarchief