Nieuws

Laatste nieuws

22 januari 2021 – Publicatie ‘De wereld van de stad‘. Boek over theorie en praktijk, maar vooral de toekomst van de stad, met een bijdrage van Bas van de Griendt over ‘De duurzame stad: de volhoudbaarheid van verstedelijking’. 

21 januari 2021 – Publicatie ‘Niets is zo duurzaam als een monument‘ van Paul Meurs. In opdracht van NRP en met medewerking van Bas van de Griendt, programmamanager #NRPcirculair.

15 december 2020 – Webinar voor #NRPcirculair i.s.m. ministerie van Binnenlandse Zaken over de MPG en de milieuwinst van circulair renoveren en transformeren.

1 december 2020 – Eén visie trekt meer dan tien paarden. Interview voor in Non-Stop Magazine, een uitgave van de Bedrijvenraad Spaanse Polder over duurzaamheid in de Spaanse Polder.

16 november 2020 – Stratego Advies is door RVO Nederland en in het kader van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie gevraagd advies uit te brengen over welke aspecten van circulariteit in onder meer de MPG moeten worden opgenomen om circulariteit voor de bouw straks ook daadwerkelijk meetbaar te maken.

1 november 2020 – Masterclass ‘Duurzaamheid en de stad van de toekomst‘ voor UvA Academy straks ook voor in company beschikbaar.

1 oktober 2020 – Aandeel bodemenergie bij nieuwbouw laat een sterk herstel zien. In verhouding tot het aantal gereedgekomen woningen groeit het veel sterker. Dat geldt niet alleen voor  individuele en gesloten bodemwarmtewisselaars, maar ook voor WKO’s.

15 september 2020 – Livestream talkshow ‘Duurzaamheidsvisie City 4D‘. Deze visie werd opgesteld door Stratego Advies in opdracht van de gemeente Nieuwegein. Vanwege Corona werd ze op deze manier in een co-makersessie aan betrokkenen gepresenteerd.

1 juli 2020 – Bas van de Griendt benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Woningbelang in Valkenswaard met als portefeuille sociaal en commercieel vastgoed, met daarbij speciale aandacht voor duurzaamheid

4 juni 2020Hoe breng je de materiaalstromen en milieu-impact van bouwactiviteiten in kaart voor jouw organisatie? WEBINAR georganiseerd voor NRP in het kader van het programma #NRPcirculair

20 februari 2020 – Verdozing landschap vraagt om ‘out of the box’ denken COLUMN / BLOG voor Stadszaken.NL en ROmagazine, gepubliceerd op 20 februari 2020.

13 februari 2020 – Bijdrage aan Jaarcongres Stedelijke Transformatie met inleiding en workshop over de SDG’s in de gebouwde omgeving i.s.m. Jos Sentel van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Marcel Herms van de gemeente Utrecht en Utrecht4GlobalGoals. Voor een verslag van die bijeenkomst, klik HIER.

3 t.m. 8 februari 2020 – Week van de Circulaire Economie: NRP komt met nieuwe brochure voor het programma #NRPcirculair en met flyer voor sneak preview voor gratis gastcollege over circulariteit op 5 maart a.s.

15 januari 2020 – Een nieuwe nieuwsbrief van Stratego Advies is uit: Welkom in de 20-er jaren!

9 januari 2020 – Stedenbouwkundig akkoord bereikt tussen gemeente Utrecht en projectontwikkelaars voor Merwedekanaalzone. Stratego Advies was verantwoordelijk voor het opstellen van een integrale duurzaamheidsvisie voor dit plan.

Klik HIER voor het nieuwsarchief

1 september 2019 – Start bij VORM Holding B.V. als manager MVO en duurzaamheid a.i. (part time) voor opstellen visie en beleid gebaseerd op de Sustainable Development Goals. Verder lezen >> 

1 september 2019 – De white paper ‘Sustainable Development Goals en de vastgoedsector‘ is uit. Klik HIER voor het persbericht en HIER voor meer informatie of om een digitale dan wel papieren versie te bestellen.

Nieuwsbrieven

Periodiek informeert Stratego Advies relaties over haar activiteiten. Daartoe  verschijnt één of twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven?

Stuur een mail naar bas@stratego-advies.nu. Je krijgt de nieuwsbrieven dan voortaan automatisch toegestuurd

Tussentijds volgen kan ook via Linked In en/of Twitter

     

Klik HIER voor het nieuwsarchief