Nieuws

Laatste nieuws

1 mei 2021 – Stratego Advies is een onderzoek gestart over duurzaamheid, SDG’s en de leefomgeving. Het onderzoek is een vervolg op ‘SDG’s en de Vastgoedsector’ van 2019, waarbij één van de belangrijkste aanbevelingen was om proberen te komen tot een lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving. De uitkomsten van dit nieuwe vervolgonderzoek moeten daar aan bijdragen. Verder lezen >>

10 april 2021 – Publicatie ‘Rad van de Leefomgeving voor een lokale duurzaamheidsagenda‘. Pleidooi voor een brede, uniforme bottom-up benadering van duurzaamheid, fysiek én sociaal, in ROmagazine, jaargang 39 #4 pp. 18 t.m. 22. Tevens digitaal te lezen.

8 april 2021 – Bas van de Griendt aangesteld als werkgroeplid door de Commissie m.e.r.  ter beoordeling van het OmgevingsEffectRapport (OER) van de ontwerp-Omgevingsvisie Leiden 2040. Zijn inbreng als deskundige betreft vooral duurzaamheid en bodem.

31 maart 2021 – Utrechts Nieuwsblad | AD bericht over City Nieuwegein West (waarvoor Stratego Advies de duurzaamheidsvisie opstelde) met ‘Duurzaamste binnenstad van Nederland creëren’. En zo staat het te lezen op de website van AD.nl/utrecht: ‘Beetje zoals Merwedekanaalzone, maar dan goedkoper‘.

10 maart 2021 – B&W van Utrecht hebben de omgevingsvisie en het stedenbouwkundig plan voor Merwedekanaalzone vastgesteld. De plannen en de samenwerkingsovereenkomst worde nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Stratego Advies tekende voor de integrale duurzaamheidsvisie, hoofdstuk 3 uit het stedenbouwkundig plan.

15 februari 2021 – Stratego Advies organiseert serie van masterclasses over De Duurzame Stad voor UvA Academy. Zeven modules, met een indrukwekkende line up van docenten. Te beginnen 16 september a.s.

22 januari 2021 – Publicatie ‘De wereld van de stad‘. Boek over theorie en praktijk, maar vooral de toekomst van de stad, met een bijdrage van Bas van de Griendt over ‘De duurzame stad: de volhoudbaarheid van verstedelijking’. 

21 januari 2021 – Publicatie ‘Niets is zo duurzaam als een monument‘ van Paul Meurs. In opdracht van NRP en met medewerking van Bas van de Griendt, programmamanager #NRPcirculair.

15 december 2020 – Webinar voor #NRPcirculair i.s.m. ministerie van Binnenlandse Zaken over de MPG en de milieuwinst van circulair renoveren en transformeren.

1 december 2020 – Eén visie trekt meer dan tien paarden. Interview voor in Non-Stop Magazine, een uitgave van de Bedrijvenraad Spaanse Polder over duurzaamheid in de Spaanse Polder.

16 november 2020 – Stratego Advies is door RVO Nederland en in het kader van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie gevraagd advies uit te brengen over welke aspecten van circulariteit in onder meer de MPG moeten worden opgenomen om circulariteit voor de bouw straks ook daadwerkelijk meetbaar te maken.

1 november 2020 – Masterclass ‘Duurzaamheid en de stad van de toekomst‘ voor UvA Academy straks ook voor in company beschikbaar.

1 juli 2020 – Bas van de Griendt benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Woningbelang in Valkenswaard met als portefeuille sociaal en commercieel vastgoed, met daarbij speciale aandacht voor duurzaamheid

 

Klik HIER voor het nieuwsarchief

 

Nieuwsbrieven

Periodiek informeert Stratego Advies relaties over haar activiteiten. Daartoe  verschijnt één of twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven?

Stuur een mail naar bas@stratego-advies.nu. Je krijgt de nieuwsbrieven dan voortaan automatisch toegestuurd

Tussentijds volgen kan ook via Linked In en/of Twitter

     

Klik HIER voor het nieuwsarchief