Nieuws

Laatste nieuws

Masterclass ‘De toekomst van de stad’ – Over nieuwe stedelijkheid en verstedelijking, georganiseerd door de Amsterdam Advanced Graduate School van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en waarbij Stratego Advies Module 4 verzorgt over de Duurzame Stad.

3 april 2019 – COLUMN ‘Provinciale coalities voor energie en ruimte’  voor ROmagazine en BLOG ‘Energieopgave vooral ook een ruimtelijk vraagstuk voor stad en land’ voor Stadszaken, in kader van coalitieonderhandelingen provincies en met het oog op alle binnenkort te verschijnen regionale energiestudies. 

11 februari 2019 – De eerste voorlopige resultaten zijn beschikbaar van een enquêteonderzoek naar wat in de ogen van vastgoedprofessionals de belangrijkste Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn.

1 februari 2019 – Aangesteld als lid van het kwaliteitsteam Crailo voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein op de grens van  de gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum.

1 november 2018 – Voor de Commissie m.e.r. lid van de Werkgroep Circulaire Economie die advies moet uitbrengen over hoe om te gaan met de (positieve) milieu-effecten van o.a. circulaire bouwen bij haar advisering inzake milieu-effectrapportages.

Eén jaar Stratego Advies – In een speciale nieuwsbrief van september 2018 wordt verslag gedaan van wat in het eerste jaar zoal is gebeurd en hoe het verder gaat.

Nieuwsbrieven

Periodiek informeert Stratego Advies relaties over haar activiteiten. Daartoe  verschijnt drie tot vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven?

Stuur een mail naar bas@stratego-advies.nu. Je krijgt de nieuwsbrieven dan voortaan automatisch toegestuurd

Tussentijds volgen kan ook via Linked In en/of Twitter

     

Klik HIER voor het nieuwsarchief