Stratego Advies

Stratego Advies is een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving, opgericht op 1 augustus 2017. Stratego Advies werkt voor publieke en private partijen die betrokken zijn bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Niet alleen nieuwbouw, maar ook renovatie en transformatie van bestaande bouw.

Samen met opdrachtgevers wil Stratego Advies
vormgeven aan duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

Of het nou gaat om (bedrijfs)beleid, een duurzaamheidsvisie of –strategie, om programma’s of projecten, voor de aanpak en output van Stratego Advies geldt steeds:

Niks geen abstracte verhalen of groene vergezichten, maar heel concreet. Hier en nu, met een vaak even eenvoudige als begrijpelijke aanpak die aansluit bij de belevingswereld van opdrachtgevers en die alle betrokkenen een concreet perspectief van handelen biedt.

Afhankelijk van de vraag of behoefte van opdrachtgevers kan Stratego Advies daarbij verschillende rollen vervullen, waaronder die van expert als lid van bijvoorbeeld een ontwerp- of bouwteam, integrator in de rol van programma- of projectmanager en/of inspirator bij het geven van lezingen, cursussen en trainingen, maar ook als facilitator van bijvoorbeeld workshops of om bijeenkomsten en brainstorms te begeleiden.

Steeds terugkerende thema’s daarbij zijn niet alleen klimaatverandering, milieu (o.a. bodem, water, lucht en geluid ), energie en/of circulaire economie, maar ook sociale duurzaamheid en gezondheid.

Bovendien is er een groeiende vraag naar advies over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat gaat dan over hoe de SDG’s te integreren in de bedrijfsvoering, in partnerschappen én in bedrijfs- en managementsystemen, als onderdeel van ESG-, MVO- en duurzaamheidsbeleid. Maar ook over hoe ze te operationaliseren in projecten. Verder lezen >>