Cursusinformatie NVR

Achtergronden

Volgens het Landsdekkend Beeld Bodemverontreiniging van al weer een paar jaar geleden telt ons land enkele honderdduizenden potentieel verontreinigde terreinen. De omvang ervan kan variëren van een enkel perceel of slechts een deel ervan tot complete woonwijken en bedrijven-terreinen. Daarnaast staan nog eens een paar honderdduizend onroerend goed objecten als vervuild aangetekend in het Kadaster. En dat aantal groeit nog steeds.

De kans is daarom groot dat u als rentmeester in uw werk vroeg of laat te maken krijgt met bodemverontreiniging. Niet alleen bij de aan- en verkoop van onroerend goed, maar ook bij de taxatie ervan. Wat dat voor u betekent wordt uiteen gezet in de cursus ‘Taxeren bij bodemverontreiniging’.

Inhoud, leervorm en leerdoelen

Meer weten over deze cursus, waaronder een korte beschrijving van de inhoud, gehanteerde leervormen en beoogde leerdoelen? Klik HIER.

Studiemateriaal

Klik op onderstaande koppelingen of figuren voor downloads van het studiemateriaal bij deze cursus. U kunt dit materiaal down loaden tot en met 31 maart 2019. Dat betreft:

  • Een hand out van de gebruikte sheets op donderdag 21 maart 2019;
  • Het overzichtsartikel ‘Schade door bodemverontreiniging: een beschrijving van taxatiemethoden en technieken’;
  • Boek ‘Grond voor zorg. Stof tot nadenken’, onderzoek naar de gevolgen van bodemverontreiniging voor de woningmarkt in Nederland;
  • Een link naar het getoonde filmpje van Step Forward over een progressieve aanpak van bodemverontreiniging o.a. waar het gaat om samenloop van bodemsanering en gebiedsontwikkeling.

Voor nadere informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Bas van de Griendt, door te mailen naar bas@stratego-advies.nu of bellen met 06 22088422