Cursussen & Trainingen

Algemeen

Stratego Advies verzorgt verschillende cursussen en trainingen op gebied van duurzaamheid en ESG; niet alleen voor (beroeps)opleidingen * voor open inschrijving, maar ook in company.

Kenmerkend voor alle opleidingen is de zeer praktische invulling ervan en hoge mate van interactie waarbij er volop ruimte is voor eigen inbreng, vragen en discussie.

Aan de hand van korte inleidingen en vaak prikkelende vragen en/of stellingen wordt daarbij ingegaan op het waarom, wat en hoe van duurzaamheid.

(Beroeps)opleidingen *

Stratego Advies verzorgt bijdragen over duurzaamheid, circulaire economie, milieu en energie voor onder meer de volgende (beroeps)opleidingen*

  • NEPROM Opleidingen, waaronder de Leergang Projectontwikkeling (beroepsopleiding voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling) en de Masterclass Duurzaam Ontwikkelen (MCDO)
  • NRP Academie, beroepsopleiding voor renovatie- en transformatieprofessionals van het Nationaal Renovatie Platform (NRP)
  • Amsterdam School of Real Estate (ASRE) voor o.a. de MSRE-opleiding (Master of Science in Real Estate) en opleidingen op thema

Maar dat kunnen ook gastcolleges zijn op hogescholen en universiteiten,* waaronder:

Samen met SPRYG Real Estate Academy ontwikkelt Stratego Advies cursus- en congresprogramma’s op het gebied van ESG, waaronder ESG & Vastgoed NL 2024 van 3 april a.s. SPRYG is bovendien uitgever van het boek ‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals‘, waarvan Bas van de Griendt de auteur is.

In company

In het kader van o.a. organisatieontwikkeling en met het oog op bijvoorbeeld visie- en strategievorming op het gebied van duurzaamheid en ESG geeft Stratego Advies in company trainingen en verzorgt het workshops. Dat kan ook een persoonlijke maatwerktraining zijn, zoals bijvoorbeeld recent voor de nieuwe duo-directeur vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf of voor de Directie Ruimte & Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.

Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact op met Bas van de Griendt:

Mail naar bas@stratego-advies.nu of bel met 06 – 22088422.

Agenda 

Klik HIER voor een overzicht van geplande en eerder gegeven cursussen en trainingen.

* CRKBO registratie

Bas van de Griendt staat geregistreerd als docent in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dat betekent dat cursussen en trainingen die Stratego Advies verzorgt voor het beroepsonderwijs kunnen worden vrijgesteld van BTW. Voor opdrachtgevers die geen BTW kunnen verrekenen kan dat een mooi financieel voordeel opleveren.