Cursussen & Trainingen

Algemeen

Stratego Advies verzorgt cursussen en trainingen, zowel voor (beroeps)opleidingen * voor open inschrijving als in company.

Kenmerkend voor alle opleidingen is de zeer praktische invulling ervan en hoge mate van interactie waarbij er volop ruimte is voor eigen inbreng, vragen en discussie.

Aan de hand van korte inleidingen en vaak prikkelende vragen en/of stellingen wordt daarbij ingegaan op het waarom, wat en hoe van duurzaamheid.

(Beroeps)opleidingen *

Stratego Advies verzorgt bijdragen over duurzaamheid, circulaire economie, milieu en energie voor onder meer de volgende (beroeps)opleidingen*

  • NEPROM Opleidingen, waaronder de Leergang Projectontwikkeling (beroepsopleiding voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling) en de Masterclass Duurzaam Ontwikkelen (MCDO)
  • NRP Academie, beroepsopleiding voor renovatie- en transformatieprofessionals van het Nationaal Renovatie Platform (NRP)
  • Amsterdam School of Real Estate (ASRE) voor o.a. de MSRE-opleiding (Master of Science in Real Estate) en opleidingen op thema

Maar dat kunnen ook gastcolleges zijn op hogescholen en universiteiten,* waaronder:

In company

In het kader van o.a. organisatieontwikkeling en met het oog op bijvoorbeeld visie- en strategievorming geeft Stratego Advies in company trainingen en verzorgt het workshops. Dat kan ook een persoonlijke maatwerktraining zijn, zoals bijvoorbeeld recent voor de nieuwe duo-directeur vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf.

Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact op met Bas van de Griendt:

Mail naar bas@stratego-advies.nu of bel met 06 – 22088422.

Agenda 

Klik HIER voor een overzicht van geplande en eerder gegeven cursussen en trainingen.

LET OP! Vanwege de coronacrisis zijn geplande lezingen, workshops, cursussen en trainingen voor de komende maanden verschoven naar een latere, vaak nog nader te bepalen datum.

* CRKBO registratie

Bas van de Griendt staat geregistreerd als docent in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dat betekent dat cursussen en trainingen die Stratego Advies verzorgt voor het beroepsonderwijs kunnen worden vrijgesteld van BTW. Voor opdrachtgevers die geen BTW kunnen verrekenen kan dat een mooi financieel voordeel opleveren.