De Duurzame Stad

16 september 2021 startte UvA Academy een serie van zeven masterclasses over de Duurzame Stad. Deze serie is samengesteld en wordt begeleid door Mendel Giezen en Bas van de Griendt. 11 november 2021 vond de afsluiting plaats met een excursie naar Bajeskwartier Amsterdam. 

Klimaatverandering, duurzame energievoorziening, grondstoffenschaarste, de transitie naar een circulaire economie en een toenemende aandacht voor leefbaarheid, gezondheid en welzijn. We kunnen deze onderwerpen niet los zien van stedelijke ontwikkeling.

Het zijn stuk voor stuk aan duurzaamheid gerelateerde opgaven die de komende jaren op de stad afkomen. Daarbij groeit niet alleen de aandacht voor hoe we deze verschillende aspecten inhoudelijk en beleidsmatig in moeten vullen, maar ook hoe ze tegenover elkaar af te wegen en te integreren ten behoeve van de duurzame stad.

De serie bestond uit in totaal zeven modulesDaarbij ook uitgebreid aandacht voor sociale duurzaamheid, gezondheid en welzijn en aandacht voor samenwerking, verander- en transitiemanagement. Bovendien maakt een excursie deel uit van het programma. 

Afsluitende excursie

Donderdag 11 november 2021 werd de eerste editie afgesloten met een excursie naar Bajeskwartier Amsterdam. Dat betreft de herontwikkeling van de voormalige Bijlmerbajes door projectontwikkelaar AM. 

Eerste editie uitstekende beoordeeld

Deelnemers aan de eerste editie van ‘De Duurzame Stad’ beoordeelde deze masterclass met gemiddeld een 8‾. Een prachtig cijfer voor een eerste keer. Maar misschien nog belangrijker dan dat is dat 90% van de cursisten aangeeft dat de masterclass ruimschoots aan hun verwachtingen heeft voldaan, zo blijkt uit de evaluatie. Vrijwel unaniem zouden ze hem dan ook aanbevelen aan bijvoorbeeld een collega. 

Daarbij reageren ze na afloop als volgt: 

“Zeer inspirerende reeks van masterclasses over stedelijke ontwikkeling vanuit een duurzaam en toekomstbestendig perspectief”

“Na afloop wil je alleen maar nog meer.”

“Mooie mix van theorie en praktijk”

“Door deze masterclass ben ik anders tegen mijn eigen werk gaan aankijken als architect en stedenbouwer. Dat helpt mij de stad beter te maken.”

“Ik stop het allemaal in mijn rugzakje. Dat wordt zo steeds zwaarder en steeds ‘groener’. En bijna iedere week haal ik er wel iets uit om te gebruiken of te delen collega’s.”

Tweede editie start 24 maart 2022

Vanwege het succes van de eerste editie start 24 maart 2022 een tweede editie van de Masterclass De Duurzame Stad. In vergelijking met de eerste editie is die iets uitgebreider en maakt o.a. een terugkomdag deel uit van het nieuwe programma.

Meer informatie over onder meer programma en docenten voor de tweede editie (aanvang 24 maart 2022) is te vinden op de website van UvA Academy of neem anders contact op met Bas van de Griendt, telefoon 06 22088422, e-mail bas@stratego-advies.nu.

Klik HIER om een brochure aan te vragen.