Energievisie Schieoevers Noord te Delft

Samen met Merosch stelt Stratego Advies de energievisie op voor Schieoevers Noord in Delft. 

Komende decennia moet, wat nu nog het bedrijventerrein Schieoevers Noord in Delft is, transformeren naar een gebied met 7.500 woningen en circa 285.000 m2 aan bedrijvigheid. Op deze manier wil de gemeente Delft extra huisvesting en banen creëren, om haar positie als hoofdstad van technologie en innovatie te versterken.

In het gebied moet, naast gezonde en betaalbare woningen, ruimte komen voor de innovatieve maakindustrie. Daarbij gaat het om kennisintensieve en creatieve bedrijvigheid, zoals hightech bedrijven en scale up’s van de TU Delft.

Vijf pijlers

Daartoe is in het najaar van 2018 een concept ontwikkelplan (COP) vastgesteld. De vijf pijlers voor het gebied zoals in het COP gedefinieerd en in een stedenbouwkundig plan thans worden uitgewerkt zijn:

1.  Ruimte voor innovatieve maakindustrie
2.  Levendig gemengd stedelijk gebied
3.  Gezonde en duurzame omgeving
4.  Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit
5.  Sociaal inclusief en cultureel divers

Energievisie

Binnen deze kaders dient het gebied ontwikkeld te worden en dient ook de energievoorziening te passen. Daartoe is wordt door Merosch, in samenwerking met Stratego Advies, een energievisie voor het gebied op gesteld. In deze visie is / wordt expliciet rekening gehouden met een geplande geothermische bron (aardwarmte) voor de  naastgelegen campus van de TU Delft.