Gezondheid

 

Van oudsher gaat gezondheid over het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van mensen waarbij er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte. Maar vandaag de dag is deze definitie te eng. Dat komt o.a. omdat ze geen recht doet aan de veerkracht of het vermogen van mensen eigen regie te voeren en zich aan te passen aan hun situatie.

Op dit gedachtegoed van zogeheten positieve gezondheid heeft o.a. de gemeente Utrecht haar strategie voor Gezond Stedelijk Leven voor iedereen gebaseerd. Daarbij staat de mens centraal en niet de ziekte.

De leefomgeving (fysiek en sociaal) kan daarbij een positieve invloed hebben op de gezondheid van mensen. Ruimtelijk is het gedachtegoed van positieve gezondheid echter nog niet of nauwelijks uitgewerkt. Gezondheid is daarom voor Stratego Advies een speerpunt voor de komende periode als het gaat om vormgeven aan duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

Een gezonde leefomgeving in de opvattingen van Stratego Advies is een leefomgeving die:

 • schoon en veilig is
 • uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten
 • zorgt voor goede bereikbaarheid
 • fietsen, wandelen en OV-gebruik stimuleert
 • zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten
 • rekening houdt met de behoeften van de (toekomstige) bewoners
 • een goede milieukwaliteit heeft (bodem, water, lucht, geluid etc.)
 • voldoende groen en water i.v.m. beleving en biodiversiteit
 • gezonde en duurzame woningen heeft
 • een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte heeft
 • een gevarieerd aanbod aan voorzieningen heeft

Een gezonde leefomgeving heeft daarmee dus betrekking op zowel fysieke als sociale aspecten.

Meer weten over de ideeën van Stratego Advies over gezondheid? Bel met 06 22088422

 

Leestip! 

BUURTEN samen bouwen

Auteur(s): Erna van Holland & Sander van der Ham
Uitgeverij:  nai010

Met bijdrage van Bas van de Griendt (pag. 158 t.m. 160) over onder meer sociale duurzaamheid en gezondheid.