Handboek Projectontwikkeling

Sinds 1 september jl. is er een nieuwe, geheel herziene 3e editie beschikbaar van het Handboek Projectontwikkeling. Stratego Advies leverde met twee hoofdstukken een duurzame bijdrage aan dit nieuwe handboek van de NEPROM.  

Het Handboek Projectontwikkeling laat (toekomstige) professionals op enthousiasmerende en toegankelijke wijze kennis nemen van de essenties van het vakgebied en van methoden en tools die tot succesvolle projecten leiden. Daarbij ook aandacht voor milieu en duurzaamheid.

Milieuregelgeving

Samen met Erika Samuels Brusse (advocaat en juridisch adviseur omgevingsrecht bij SOURCE) en Martijn van Gelderen (adviseur milieu- en omgevingskwaliteit bij BPD) kwam hoofdstuk 13 over milieuregelgeving tot stand. Aan de orde komen een aantal van de belangrijkste milieudossiers waarmee vastgoedprofessionals te maken hebben bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling, waaronder bodem, water, geluid, externe veiligheid, flora en fauna.

Duurzaamheid

Samen met Jos de Vries (adviseur duurzame energie en bouwen BPD) kwam hoofdstuk 14 over duurzaamheid tot stand. Dat gaat niet alleen over energieprestaties van gebouwen, waaronder BENG-criteria voor bijna energieneutrale gebouwen en natuurlijk notaloze en nul-op-de-meter woningen. Ook circulair bouwen komt uitgebreid aan bod, net als prestatie-instrumenten zoals GPR en BREEAM. Bovendien wordt ingegaan op het begrip en het belang van sociale duurzaamheid.

Redactie

Het Handboek Projectontwikkeling is een initiatief en uitgave van de NEPROM. Het is o.a. geschreven door docenten van de Leergang Projectontwikkeling. Eindredactie was in handen van Kees de Graaf (Studio Platz). Voor de hoofdredactie tekenden Gert-Joost Peek en Ellen Gehner.

Bestellen 

Het Handboek Projectontwikkeling kun je het beste rechtstreeks bij de NEPROM bestellen via de website of door een mail te sturen naar info@neprom.nl.

Maar het kan ook via de boekhandel (ISBN 978-94-6208-396-7) of via de website van NAi010 Uitgevers in Rotterdam.