Het ABC van ESG

Duurzaamheid, ESG en impact zijn vandaag de dag veel gebruikte termen, ook in de vastgoedmarkt. Het boekje ‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals’ geeft tekst en uitleg over waar die begrippen vandaan komen en wat Environment, Social & Governance nou echt inhoudt.

Als het om de verduurzaming van de economie gaat, is een belangrijke rol weggelegd voor de EU Taxonomy; die bepaalt wanneer economische activiteiten duurzaam zijn, waaronder bouw- en vastgoedactiviteiten. Zo is nieuwbouw niet zondermeer duurzaam, wanneer aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Bovendien mogen vastgoedbeleggers hun producten niet zomaar groen noemen, wanneer ze onder toezicht staan van bijvoorbeeld de AFM.

Het boekje ‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals‘ probeert ESG praktisch en hanteerbaar te maken voor de vastgoedmarkt, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen wat je op corporate móét doen en op productniveau kúnt doen. Daartoe geeft het allereerst een inleiding in de materie en wordt tekst en uitleg gegeven over o.a. de EU Taxonomy, CSRD en SFDR. Vervolgens worden verschillende instrumenten (tools) aangereikt om niet alleen duurzaamheidsambities en -doelen te bepalen of de materialiteit en maturiteit van duurzaamheid te bepalen, maar vooral ook wat te doen bij bouw- en vastgoedactiviteiten. Het accent ligt daarbij op energiegebruik van gebouwen, de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en de risico’s die daarmee samenhangen.

‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals’ is een uitgave van SPRYG Real Estate Academy.

Auteur Bas van de Griendt is zijn hele leven actief op het snijvlak van enerzijds milieu en duurzaamheid en anderzijds vastgoed en projectontwikkeling, van grondaankoop tot gebouwverkoop. Bas is oprichter en eigenaar van Stratego Advies. Hij werkte onder meer bij BPD en JLL en is docent bij o.a. de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), de Leergang Projectontwikkeling van de NEPROM, Nyenrode Business Universiteit en SPRYG Real Estate Academy.

Bij verschillende van deze opleidingen wordt ‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals’ gebruikt als studiemateriaal, net als bij workshops en in company cursussen en trainingen die Bas verzorgt bij de implementatie en operationalisatie van duurzaamheids- en ESG-beleid bij bouw- en vastgoedbedrijven.

Klik HIER voor een inkijkexemplaar.

Klik HIER om het te bestellen.