Het ABC van ESG

Duurzaamheid, ESG en impact zijn vandaag de dag veel gebruikte termen, ook in de vastgoedmarkt. Het boekje ‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals’ geeft tekst en uitleg over waar die begrippen vandaan komen en wat Environment, Social & Governance nou echt inhoudt.

LET OP! Woensdag 12 juni a.s. verschijnt een nieuwe editie. Boekpresentatie vindt plaats tijdens de PROVADA.

In deze nieuwe editie extra aandacht voor good governance en voor materiaalgebonden emissies naast operationele emissies. Met een geheel nieuw hoofdstuk: Rapporteren over ESG. Inclusief twee bijlagen: quick scan maturiteit en lijst van ESG-thema’s volgens de ESRS rapportage standaards.

Als het gaat om de verduurzaming van de Europese economie is een belangrijke rol weggelegd voor de EU Taxonomy. Die bepaalt wanneer economische activiteiten duurzaam zijn, waaronder bouw- en vastgoedactiviteiten. Zo is nieuwbouw niet zondermeer duurzaam, ook niet wanneer aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Bovendien mogen vastgoedbeleggers hun producten niet zomaar groen noemen wanneer ze onder toezicht staan van bijvoorbeeld de AFM.

Het boekje ‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals‘ probeert ESG praktisch en hanteerbaar te maken voor de vastgoedmarkt, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen wat je op corporate móét doen en op productniveau kúnt doen. Daartoe geeft het allereerst een inleiding in de materie en wordt tekst en uitleg gegeven over o.a. de EU Taxonomy, CSRD en SFDR. Vervolgens worden verschillende instrumenten (tools) aangereikt om niet alleen duurzaamheidsambities en -doelen te bepalen of de materialiteit en maturiteit van duurzaamheid te bepalen, maar vooral ook wat te doen bij bouw- en vastgoedactiviteiten. Het accent ligt daarbij op energiegebruik van gebouwen, de uitstoot van broeikasgassen (CO2) en de risico’s die daarmee samenhangen.

‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals’ is een uitgave van SPRYG Real Estate Academy.

Auteur Bas van de Griendt is zijn hele leven actief op het snijvlak van enerzijds milieu en duurzaamheid en anderzijds vastgoed en projectontwikkeling, van grondaankoop tot gebouwverkoop. Bas is oprichter en eigenaar van Stratego Advies. Hij werkte onder meer bij BPD en JLL en is docent bij o.a. de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), de Leergang Projectontwikkeling van de NEPROM, Nyenrode Business Universiteit en SPRYG Real Estate Academy.

Weten wat Stratego Advies voor u kan betekenen op gebied van ESG? Klik HIER.

Klik HIER voor een inkijkexemplaar.

Klik HIER om het te bestellen.

Boekpresentatie woensdag 12 juni a.s. 15:30 uur tijdens de PROVADA, Hal 12 Paris Proof Plein.