Kwartiermaker Deltaplan Duurzame Renovatie

Van 1 augustus 2017 tot 1 maart 2018 was ik werkzaam als kwartiermaker voor het Deltaplan Duurzame Renovatie, een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC).  

Concrete aanleiding voor de DGBC om met een Deltaplan Duurzame Renovatie te komen vormde het klimaatakkoord van Parijs. Met het Deltaplan wil de DGBC zich richten op het Paris Proof maken van de utiliteitsbouw in Nederland, waarvoor (nog) geen nationaal programma bestaat. En dat terwijl kantoren, winkelvastgoed, scholen en dergelijke goed zijn voor bijna de helft van het energiegebruik en de CO2 emissies in de gebouwde omgeving.

Op het initiatief van de DGBC om met het Deltaplan te komen is positief gereageerd; niet alleen door de bouw en vastgoedsector, maar ook door brancheorganisaties als Bouwend Nederland en Uneto-VNI en door de Rijksoverheid vanuit de voor energie- en klimaatbeleid verantwoordelijke ministeries. Zaak is nu deze partijen, eigenaars en gebruikers van commercieel en maatschappelijk vastgoed in beweging te krijgen om meters te maken voor het klimaat. Daartoe is door de DGBC dus een kwartiermaker aangesteld die o.a. tot taak had tot een programma voor de komende jaren te komen en partijen daarin mee te krijgen.

Meer informatie over het Deltaplan Duurzame Renovatie is te vinden op de website van de DGBC of lees:

Wil je weten of jouw gebouw Paris Proof is? Klik dan HIER

Donderdag 21 juni 2018 is het plan ‘Paris Proof met het Deltaplan Duurzame Renovatie’ aangeboden aan Diederik Samsom als voorzitter van de Klimaattafel voor de Gebouwde Omgeving van het klimaat- en energieakkoord. Daarmee zijn de werkzaamheden voor de DGBC afgerond.