Lid Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Sinds het voorjaar 2017 ben ik lid van het Transitieteam Circulaire Bouwagenda onder leiding van Elphi Nelissen, hoogleraar Building Sustainability en decaan van de Faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven.

In het kader van Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ worden vijf transitieagenda’s opgesteld, waarvan één voor de bouw. Deze Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire economie voor de bouw te komen in 2050 en bevat de agenda voor de de periode 2015-2023.

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie wordt opgesteld door een transitieteam van 16 experts afkomstig uit de woningbouw, de utiliteitsbouw, de grond-, weg- en waterbouw. Het in januari 2017 gesloten Grondstoffenakkoord is daarbij leidend. De agenda maakt onderdeel uit van De Bouwagenda die circulair bouwen als één van de zes thema’s onderscheidt.

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is 15 januari 2018 aangeboden aan het kabinet, samen met de vier andere transitieagenda’s.

21 februari 2019 verscheen de voortgangsrapportage, het uitvoeringsprogramma en tevens magazine ‘Naar een Circulaire Bouweconomie’ waaraan Stratego Advies een bijdrage leverde in de vorm van de COLUMN: ‘Nieuwe wegen’.