Nevenfuncties

Naast zijn werk heeft en had Bas van de Griendt verschillende nevenfuncties.

Op dit moment zijn dat:

 • 2021 – heden

lid van de Raad van Toezicht van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), sinds 1 juli 2021

 • 2020 – heden

lid van de Raad van Commissarissen van de corporatie Woningbelang in Valkenswaard, sinds 1 juli 2020


In het verleden
waren dat o.a.

 • 2015 – 2023

lid van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van de provincie Utrecht, benoemd door de Commissaris van de Koning

 • 2008 – 2023

ambassadeur van het maatschappelijk initiatief Bewust Bodemgebruik

 • 2017 – 2019

lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie in het kader van het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’, sinds 2017

 • 2016 – 2020

lid van de Stuurgroep Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO), benoemd door Melanie Schultz-Verhagen, minister van I&W

 • 2011 – 2017

Lid Commissie Duurzaamheid van de NEPROM

 • 2010 – 2017

Lid Expertpanel Innovatie in de Gebouwde Omgeving voor de ministeries van BZK en I&M

 • 2010 – 2013

Lid van het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling van Urgenda o.l.v. voormalig gedeputeerde Wouter de Jong

 • 2008 – 2009

Lid van de Task Force WKO die, in opdracht van minister Jacqueline Cramer van VROM, het advies ‘Groen licht voor bodemenergie‘ uitbracht

 • 2007 – 2011

Eerst voorzitter van de Stuurgroep Lente-akkoord energiebesparing nieuwbouw voor NEPROM, NVB en Bouwend Nederland

 • 2006 – 20011

Eerste voorzitter van de Commissie Duurzaamheid van de NEPROM