Opstellen MVO en duurzaamheidsvisie voor VORM

In opdracht van VORM Holding B.V. werkt Stratego Advies sinds 1 september 2019 aan het opstellen van een MVO- en duurzaamheidsvisie gebaseerd op o.a. de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.   

VORM is een landelijk opererende ontwikkelaar en bouwer. De core business van VORM kan worden omschreven als ”het creëren van leefomgevingen, gebouwen en gebieden waarin mensen zich prettig voelen, om er te wonen, werken en leven”. Oplossingen voor wensen van nu en behoeften in de toekomst. Daarbij geldt voor VORM dat duurzaamheid geen doel , maar een logisch gegeven is.

Dit jaar bestaat VORM 100 jaarIn 2020 verhuist VORM van Papendrecht naar Rotterdam. Met het oog op een duurzame toekomst wordt door VORM thans druk gewerkt aan de herijking van haar beleid o.a. op het gebied van MVO en duurzaamheid. Dat moet praktisch en concreet en voor alle BV’s toepasbaar zijn. Bovendien moet het voor stakeholders (o.a. gemeenten, maar ook eindbeleggers) herkenbaar zijn en aansluiten bij hun opvattingen over duurzaamheid.

Sustainable Development Goals 

Uitgangspunt voor het MVO- en duurzaamheidsbeleid van VORM zijn de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat is een ambitieus pakket van zeventien doelstellingen voor een wereldwijde duurzaamheidsagenda voor de periode tot 2030 .

Uit deze doelen heeft VORM een selectie gemaakt. Doelen waaraan zij vooral een positieve bijdrage kan leveren of waarmee zij zich kan onderscheiden in projecten, producten en diensten binnen haar expertises en mogelijkheden.

Stratego Advies adviseert VORM intensief bij het opstellen van haar visie en strategie en bij de operationalisatie ervan.

Enkele (tussentijdse) resultaten

In ‘VORM en inhoud‘ van januari 2020 vertelt innovatiemanager Norbert Schotte van VORM, over de achtergronden bij dit beleid.

VORM Jaarverslag 2019: ‘Duurzamer, sneller en nog meer betaalbaar’, met daarin ook uitgebreid aandacht voor de SDG’s. “Daarmee willen we ons verantwoorden naar onze omgeving, over de bijdrage die wij leveren aan de maatschappij”, aldus het jaarverslag.

Alle bijdragen VORM aan Real Estate Future Proof van 30 juni t.m. 2 juli 2020 stonden geheel in het teken van duurzaamheid, waaronder ‘Een duurzaam Nederland: Hoe dan?’, wat min of meer de kick off is van een zogeheten stakeholder-dialoog over duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

 

Buurt Boost: van mono naar multi. Een initiatief voor het opwaarderen van na-oorlogse stadswijken, waarbij ingrepen in de hardware (gebouwen en openbare ruimte) een verbetering van de software (bewoners en gebruikers) faciliteren. Aldus draagt VORM bij aan de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving . Door een aanpak op maat, samen met woningcorporaties, gemeentes en lokale partners.

Op de hoogte blijven van activiteiten van VORM op het gebied van MVO en duurzaamheid? Volg VORM Holding op Linked in