Taxeren bij bodemverontreiniging

Deze cursus is ontwikkeld en wordt gegeven voor de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) tijdens de cursustweedaagse van 21 en 22 maart 2019.

Inhoud en leervormen

Aan de hand van voor de cursisten herkenbare praktijkvoorbeelden, middels dia’s en video’s, en aan de hand van korte oefeningen, cases komen de navolgende aspecten aan de orde:

  • relevante milieutechnische en milieujuridische zaken, begrippen en definities
  • gevolgen van bodemverontreiniging bij aankoop/verkoop en verhuur van o.g.
  • gevolgen van bodemverontreiniging op de waarde van onroerend goed
  • omgaan met bodemverontreiniging bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Kenmerkend daarbij is een hoge mate van interactie, waarbij deelnemers volop ruimte krijgen voor eigen inbrengen. Gestreefd werd (en wordt) naar een praktische invulling van de cursus.

Leerdoelen

Na afloop van de workshop beschikt u over een aantal instrumenten waarmee het voor u mogelijk is om adequaat in te spelen op de bodemverontreinigingsproblematiek, zoals u daarmee in uw dagelijkse werk als rentmeester te maken kunt krijgen en die nodig zijn om:

  • bodemverontreiniging, onderzoek en sanering te kunnen beoordelen
  • te weten wat dat voor gevolgen heeft of kan hebben bij taxaties en transacties van vervuild o.g.

Meer weten? Ga naar de website van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) of klik HIER

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters