Stratego Advies

Stratego Advies is een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid en ESG bij stedelijke ontwikkeling, bouw- en vastgoedactiviteiten, opgericht door Bas van de Griendt op 1 augustus 2017. Stratego Advies helpt je om grip op duurzaamheid te krijgen en bij invulling geven aan ESG ambities, beleid en doelstellingen.

Stratego Advies werkt voor publieke en private partijen die betrokken zijn bij stedelijke ontwikkeling, bouw- en vastgoedactiviteiten. Dat kunnen nieuwbouw en gebiedsontwikkeling zijn, maar ook renovatie en transformatie van bestaande bouw en gebieden. En niet te vergeten verwerving en eigendom van gebouwen.

Samen met opdrachtgevers wil Stratego Advies op praktische en begrijpelijke wijze handen en voeten geven aan duurzaamheid en ESG op corporate én op productniveau.

De kracht van Stratego Advies is dat het strategie en operatie met elkaar weet te verbinden.

Waar Stratego Advies je bij kan helpen is o.a.

  • Visievorming

Hoe kom je tot een gedragen visie op het gebied van duurzaamheid en ESG?

  • Strategievorming

Hoe zet je deze visie om in een uitvoerbare en effectieve strategie?

  • Programma’s, Projecten & Producten

Hoe operationaliseer je deze visie en strategie en geef je concreet handen en voeten aan duurzaamheid en ESG in je organisatie en in programma’s, projecten en producten met impact?

Verder lezen over Stratego Advies >>