SDG’s en de vastgoedsector

Onderzoek 

In 2019 deed Stratego Advies uitgebreid onderzoek naar de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde NatiesOnderzocht werd wat de Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s voor projectontwikkelaars en bouwers  kunnen betekenen én wat vastgoed- en gebiedsontwikkeling voor de SDG’s kunnen betekenen.  Daartoe werden bijna 100 vastgoedprofessionals geënquêteerd. Bovendien werd aanvullend een uitgebreid literatuuronderzoek verricht. 

White paper

In de white paper ‘Sustainable Development Goals en de vastgoedsector’ wordt verslag gedaan van dit onderzoek. Die kunt u bestellen door dit aanvraagformulier in te vullen.

U kunt daarbij aangeven of u een PDF van de white paper wilt ontvangen of een papieren versie. De PDF wordt u kosteloos toegestuurd. Voor een papieren versie wordt een geringe onkostenvergoeding gevraagd.  

Klik HIER voor een inkijkexemplaar.

Klik HIER voor het persbericht bij het verschijnen van de white paper op 1 september 2019.

Media-aandacht

In verschillende (vak)media hebben het onderzoek en de white paper inmiddels de nodige aandacht gekregen. Klik HIER voor een overzicht en een greep uit beschikbare berichtgeving en verschenen publicaties.

Toelichting op het onderzoek

Duurzaamheid is een onderwerp wat bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling al lang niet meer is weg te denken. Door velen echter wordt het vooral geassocieerd met de energie- en wateropgave waarvoor we staan in de gebouwde omgeving in verband met klimaatverandering. Voor anderen gaat het met name om het gebruik van grondstoffen en materialen bij de bouw en de gevolgen die dat heeft voor het milieu.

Concrete voorbeelden hiervan zijn de energie- en milieuprestaties van gebouwen, waaraan in bouwregelgeving steeds strengere eisen worden gesteld. En dat heeft dan alles te maken met onder meer de klimaatdoel-stellingen van Parijs en de transitie naar een circulaire (bouw)economie waarvoor in Nederland recent een Klimaatakkoord en eerder al een grondstoffenakkoord en transitieagenda voor zijn opgesteld. Daarbij lijkt duurzaamheid vooral te gaan over techniek en innovatie en veel minder over sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke aspecten.

Dat is heel anders wanneer je kijkt naar de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). Dat is een ambitieus pakket van zeventien doelstellingen voor een wereldwijde duurzame ontwikkeling.

Via pensioenfondsen en institutionele beleggers die gespecialiseerd zijn  in vastgoed doen de SDG’s meer en meer hun intrede in de vastgoedsector en de bouw. Daarbij geven ze aan vooral in duurzaam vastgoed, steden en gemeenschappen te willen investeren. Bovendien zijn ook lokale en regionale overheden bezig beleid te formuleren voor de SDG’s. En ook daarbij lijkt een hoofdrol te zijn weggelegd voor de gebouwde omgeving. Daarmee is het onvermijdelijk dat ook projectontwikkelaars en bouwers te maken krijgen met de SDG’s.

Meer weten over de SDG’s en de vastgoedsector?

Klik HIER voor een inkijkexemplaar van het rapport of bestel een PDF van de white paper door dit aanvraagformulier in te vullen. Je krijgt het dan gratis en binnen één werkdag toegestuurd.