Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn een ambitieus pakket van zeventien doelstellingen voor een wereldwijde duurzame ontwikkeling die ook in de vastgoedsector meer en meer hun intrede doen. 

Vragen die Stratego Advies in dit verband krijgt gaan over hoe de SDG’s te integreren in de bedrijfsvoering, in partnerschappen én in kwaliteits- en managementsystemen, als onderdeel van ESG- en duurzaamheidsbeleid van onder meer beleggers, projectontwikkelaars, bouwers en corporaties. Maar ook over hoe ze te operationaliseren in projecten.

Onderstaand een korte uitleg over de SDG’s. Voor meer informatie over de SDG’s en de vastgoedsector, klik HIER.

Oorsprong SDG’s

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 vastgesteld en ondertekend door alle 193 leden van de Verenigde Naties, waaronder Nederland. Deze doelen moeten, op grond van de duurzaamheidsagenda van de VN, in 2030 zijn gerealiseerd.

De SDG’s zijn de opvolgers van de millenniumdoelen. Die waren vooral gericht op het uitbannen van honger en kindersterfte, goed basisonderwijs voor iedereen en het bestrijden van ernstige ziekten in ontwikkelingslanden, naast de zorg voor een schoon en veilig milieu.

Bredere doelstelling

In vergelijking met de millenniumdoelen zijn de SDG’s veel breder gedefinieerd. Ze omvatten niet alleen milieu- en gezondheidsdoelstellingen, maar kennen ook sociaal-economische doelen. Ze kennen aldus ver-schillende dimensies  En waren bij de millenniumdoelen vooral nog nationale overheden aan zet, bij de realisatie van de SDG’s is ook een belangrijke rol voor het bedrijfsleven weggelegd.

Rol bedrijfsleven

Door het Nederlands bedrijfsleven worden de SDG’s dan ook meer en meer gebruikt bij het formuleren en operationaliseren van hun ESG- en duurzaamheidsstrategie. Aanvankelijk gebeurde dat vooral door multi-nationals zoals Unilever, DSM en Philips. Daarna volgden pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties, waaronder APG en PGGM, waarna de SDG’s via in vastgoed gespecialiseerde institutionele beleggers nu ook hun intrede doen in de vastgoedsector en de bouw.

Koplopers in de vastgoedsector

Partijen als Bouwinvest en Syntrus Achmea Real Estate & Finance lopen daarin, voorop samen met a.s.r. real estate. Zij hebben op basis van de SDG’s beleid vastgesteld en zogeheten Sustainable Development Investment doelstellingen (SDI’s) geformuleerd . Ze rapporteren sedert dien niet alleen over het financieel rendement van hun investeringen, maar ook over de gevolgen ervan voor de samenleving en het milieu.

In de periode 2019-2020 heeft Stratego Advies VORM vorm geadviseerd bij hoe de SDG’s onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering, MVO- en duurzaamheidsbeleid en hoe ze te operationaliseren in projecten.

Maatschappelijke impact

Bij beleggen spreken we in dat verband over maatschappelijk rendement of impact en van impact investing. Kort samengevat kun je dat omschrijven als ‘investeren in een betere wereld’. Dat staat nu misschien nog in de kinderschoenen wat betreft het beleggingsvolume, maar heeft volgens experts een grote toekomst in een wereld waarin ‘meer en meer verantwoording wordt gevraagd over de gevolgen van beleggen voor de samenleving en het milieu’.

Voor één van ‘s-lands meest duurzame beleggers in duurzame woningbouw adviseert Strategie Advies bij het herformuleren van wat beleggers hun Environmental, Social & Governance of kortweg ESG-beleid noemen. Vanuit de toezichthouder AFM wordt hier actief op gestuurd en gecontroleerd. Dat gebeurt aan de hand van Europese regelgeving, te weten de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en het Klimaatakkoord van Parijs.

Meer weten over de SDG’s en de vastgoedsector, klik HIER.

Meer weten over ESG, SFDR en duurzaam beleggen, klik HIER.

Bent u geïnteresseerd in bijvoorbeeld een workshop SDG Awareness of wilt u weten hoe de SDG’s onderdeel te maken van het ESG- en duurzaamheidsbeleid van uw organisatie, neem dan contact op met Bas van de Griendt, tel. 06 22088422 of mail naar bas@stratego-advies.nu