Publicaties & Lezingen

Bas van de Griendt publiceert regelmatig in vakbladen, dagbladen en op het internet.

Columns en opiniestukken

Voor o.a. Cobouw, Vastgoedjournaal, WoningMarkt.NL, ROmagazine, Stadszaken, het Lente Akkoord en het platform Gebiedsontwikkeling.nu schrijft Bas regelmatig columns en opiniestukken.

Klik HIER voor de laatst verschenen column of het meest recente opiniestuk.

Lezingen en workshops

Bas is bovendien een frequent gevraagd spreker op congressen en symposia, waarbij hij ook regelmatig wordt gevraagd deze voor te zitten of op te treden als workshopleider.

De eerstvolgende lezingen / workshops zijn op

  • 17 september 2019– Dagvoorzitter ZEN-platformbijeenkomst ‘Circulaire Woningbouw’, georganiseerd door het Lente-akkoord
  • 5 juli 2019 – Bijdrage aan mini-symposium Kanaleneiland Centrum: Lessons Learned! over ‘wat is duurzamer: nieuwbouw of renovatie?’
  • 27 mei 2019 – Dagvoorzitter / Moderator Klimaatadaptatiedialoog Gebouwde Omgeving in het kader van de Nationale Adaptatie Strategie (NAS).
  • 21 & 22 maart 2019‘Taxeren bij Bodemverontreiniging’ tijdens cursus tweedaagse van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)
  • 14 maart 2019: ‘Een frisse blik op duurzaam erfgoed’. Key note tijdens de jubileumbijeenkomst 40 jaar Monumentenwacht Gelderland.
  • 14 februari 2019: ‘Gezondheid: Vinken of vonken? That’s the question? Lezing over gezondheid bij vastgoed en gebiedsontwikkeling voor Commissie Duurzaamheid van de NEPROM
  • 7 februari 2019: ‘Circulair Vastgoed Ontwikkelen‘ tijdens studiedag van SPRYG Real Estate Academy

Recent verschenen

Handboek Projectontwikkeling

Met twee hoofdstukken leverde Stratego Advies een duurzame bijdrage aan het nieuwe Handboek Projectontwikkeling, derde herziene editie onder eindredactie van Gert-Joost Peek en Ellen Gehner.

Dat betreft  hoofdstuk 13 over milieurecht, samen met Erika Samuels Brusse (SOURCE) en Martijn van Gelderen (BPD) en hoofdstuk 14 over duurzaamheid, samen met Jos de Vries (BPD).

Bestellen kan via de boekhandel of op de website van NAi010 Uitgevers in Rotterdam.

Archief

Klik HIER voor eerder verschenen publicaties.