Publicaties & Lezingen

Bas van de Griendt verzorgt regelmatig lezingen of publiceert in vakbladen, dagbladen en op het internet. Bovendien levert hij regelmatig een bijdrage aan boeken, heeft hij er zelf een paar gepubliceerd en publiceert Stratego Advies regelmatig white papers.

Columns en opiniestukken

Voor o.a. Cobouw, Vastgoedjournaal, WoningMarkt.NL, ROmagazine, Stadszaken, het Lente Akkoord en het platform Gebiedsontwikkeling.nu schrijft Bas regelmatig columns en opiniestukken.

Klik HIER voor de laatst verschenen column of het meest recente opiniestuk.

Lezingen en workshops

Bas is bovendien een frequent gevraagd spreker op congressen en symposia, waarbij hij ook regelmatig wordt gevraagd deze voor te zitten of op te treden als workshopleider.

De eerstvolgende lezingen / workshops zijn op

LET OP! Vanwege de coronacrisis zijn geplande lezingen, workshops, cursussen en trainingen voor de komende maanden verschoven naar een latere, vaak nog nader te bepalen datum.

   • 15 december 2020 – Webinar voor #NRPcirculair i.s.m. ministerie van Binnenlandse Zaken over de MPG en de milieuwinst van circulair renoveren en transformeren.
   • 16 november 2020‘Circulariteit en milieueffectrapportage’. Inleiding over circulariteit en hoe dat te integreren in een plan-MER en project-MER voor medewerkers en voorzitters van de Commissie voor de milieueffectrapportage.
   • 28 oktober 2020‘Een nuchtere kijk op een circulaire bouweconomie: nut en noodzaak, kansen en bedreigingen’. Lezing voor de Brabantse vastgoed Sociëteit en het Ketelhuis op Strijp S in Eindhoven. LET OP! Verplaatst naar nog nader te bepalen datum i.v.m. 2e lock down.
   • 15 september 2020 – Livestream talkshow ‘Duurzaamheidsvisie City 4D‘ waarbij de door Stratego Advies opgestelde integrale duurzaamheidsvisie voor de herontwikkeling van de binnenstad van Nieuwegein centraal staat.
   • 1 juli 2020Een duurzamer Nederland: hoe dan? MODERATOR van ronde tafeldiscussie met vertegenwoordigers van VORM, Rabobank Real Estate Finance, Bouwinvest en Syntrus Achmea Real Estate & Finance tijdens Real Estate Future Proof,  30 juni t.m. 2 juli 2020.
   • 4 juni 2020 – Hoe breng je materiaalstromen en milieuprestaties van je organisatie in kaart?‘ WEBINAR voor het programma #NRPcirculair.
   • 5 maart 2020 – Moderator tijdens Sneak Preview NRP Academie‘ met gratis gastcolleges over circulariteit in Theater Walhalla op Katendrecht in Rotterdam inclusief rondleiding Feniksloodsen 1 en 2. Klik HIER voor verslag.
   • 4 maart 2020‘Utrecht, duurzaamheid en bedrijvigheid: trends, ontwikkelingen en kansen voor stad en regio’. Lezing en inspiratiesessie voor Gemeente Utrecht, Utrecht City in Business.
   • 13 februari 2020‘Lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving’. Lezing & Workshop tijdens het Jaarcongres Stedelijke Transformatie in de Prodentfabriek in Amersfoort.
   • 30 januari 2020 – ‘Duurzaam ontwikkelen bij stedelijke hoogbouw in zeer hoge dichtheden’ (werktitel). Lezing tijdens het Festival STAD in de Strategiefabriek in Amsterdam.

Recent verschenen publicaties

   • ‘Bodemenergiebeleid werkt averechts. Pleidooi voor een constructieve dialoog’. Tijdschrift Bodem, nummer 1, februari 2021 pp. 260-261 (in print).
   • ‘De duurzame stad: de volhoudbaarheid van verstedelijking’. Bijdrage aan het BOEK ‘De wereld van de stad: theorie, praktijk, toekomst‘, over duurzaamheid en de stad van de toekomst’ (hoofdstuk 8 pp. 127 t.m. 144 ). Verschenen 22 januari 2021 bij uitgeverij Berghauser Pont onder redactie van Gert-Jan Hospers en Piet Renooy.

Handboek Projectontwikkeling

Met twee hoofdstukken leverde Stratego Advies een duurzame bijdrage aan het nieuwe Handboek Projectontwikkeling, derde herziene editie onder eindredactie van Gert-Joost Peek en Ellen Gehner.

Dat betreft  hoofdstuk 13 over milieurecht, samen met Erika Samuels Brusse (SOURCE) en Martijn van Gelderen (BPD) en hoofdstuk 14 over duurzaamheid, samen met Jos de Vries (BPD).

Bestellen kan via de boekhandel of via de website van de NEPROM.

Archief

Klik HIER voor eerder verschenen publicaties.