Nieuwsarchief

Mei / Juni 2019 – ENERGIEVISIE Samen met Merosch en in opdracht van de gemeente Delft stelt Stratego Advies de energievisie op voor Schieoevers-Noord.

27 mei 2019 – DAGVOORZITTER In het kader van de Nationale Adaptatie Strategie en de Klimaatadaptatiedialoog Gebouwde Omgeving modereert Stratego Advies maandag 27 mei de dialoog met de nieuwbouwsector.

23 mei 2019 – MASTERCLASS ‘De toekomst van de stad’, over nieuwe stedelijkheid en verstedelijking. Georganiseerd door de Amsterdam Advanced Graduate School van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en waarbij Stratego Advies Module 4 verzorgt over de Duurzame Stad.

9 mei 2019 – INTERVIEW Zo wijst krimpgemeente Kerkrade de weg naar een circulaire economie  op Stadszaken.NL, over het project Superlocal van HEEMwonen in Kerkrade.

3 april 2019 – COLUMN ‘Provinciale coalities voor energie en ruimte’  voor ROmagazine en BLOG ‘Energieopgave vooral ook een ruimtelijk vraagstuk voor stad en land’ voor Stadszaken, in kader van coalitieonderhandelingen provincies en met het oog op alle binnenkort te verschijnen regionale energiestudies.

21 maart 2019 – Met de cursus ‘Taxeren bij bodemverontreiniging’ levert Stratego Advies een bijdrage aan de cursus tweedaagse van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op 21 en 22 maart 2019.

11 februari 2019 – De eerste voorlopige resultaten zijn beschikbaar van een enquêteonderzoek naar wat in de ogen van vastgoedprofessionals de belangrijkste Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn.

1 februari 2019 – Aangesteld als lid van het kwaliteitsteam Crailo voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein op de grens van  de gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum.

4 december 2018 – Boekpresentatie Handboek Projectontwikkeling voor het hoger onderwijs bij Kenniscentrum Duurzame Havenstad van de Hogeschool Rotterdam

1 november 2018 – Voor de Commissie m.e.r. lid van de Werkgroep Circulaire Economie die advies moet uitbrengen over hoe om te gaan met de (positieve) milieu-effecten van o.a. circulaire bouwen bij haar advisering inzake milieu-effectrapportages.

1 oktober 2018 – Registratie in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dat betekent dat cursussen en trainingen die Stratego Advies verzorgt voor het beroepsonderwijs zijn vrijgesteld van BTW.

Eén jaar Stratego Advies – In een speciale nieuwsbrief van september 2018 wordt verslag gedaan van wat in het eerste jaar zoal is gebeurd en hoe het verder gaat.

1 september 2018 – Nieuwe Handboek Projectontwikkeling gepubliceerd, waaraan Stratego Advies heeft bijgedragen met twee hoofdstukken.

1 augustus 2018 – Opdracht tot het opstellen van een integrale duurzaamheidsvisie voor de Merwedekanaalzone in Utrecht.

1 augustus 2018 – Eén jaar Stratego Advies. In een speciale nieuwsbrief van september 2018 wordt verslag gedaan van wat in het eerste jaar zoal is gebeurd en hoe het verder gaat.

1 juli 2018 – Lid van de selectiecommissie verkoop en herontwikkeling van het VDMA-terrein in Eindhoven met als aandachtsgebied duurzaamheid.

1 maart 2018 – Columns voor ROmagazine en Stadszaken.nl gebundeld tot een boekje over Circulair Bouwen.

1 maart 2018 – Aangesteld als programmamanager bij het NRP (Nationaal Renovatie Platform) voor het programma #NRPcirculair.