Nieuwsarchief

4 december 2018 – Boekpresentatie Handboek Projectontwikkeling voor het hoger onderwijs bij Kenniscentrum Duurzame Havenstad van de Hogeschool Rotterdam

1 oktober 2018 – Registratie in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dat betekent dat cursussen en trainingen die Stratego Advies verzorgt voor het beroepsonderwijs zijn vrijgesteld van BTW.

1 september 2018 – Nieuwe Handboek Projectontwikkeling gepubliceerd, waaraan Stratego Advies heeft bijgedragen met twee hoofdstukken.

1 augustus 2018 – Opdracht tot het opstellen van een integrale duurzaamheidsvisie voor de Merwedekanaalzone in Utrecht.

1 juli 2018 – Lid van de selectiecommissie verkoop en herontwikkeling van het VDMA-terrein in Eindhoven met als aandachtsgebied duurzaamheid.

1 maart 2018 – Columns voor ROmagazine en Stadszaken.nl gebundeld tot een boekje over Circulair Bouwen.

1 maart 2018 – Aangesteld als programmamanager bij het NRP (Nationaal Renovatie Platform) voor het programma #NRPcirculair.