Nieuwsarchief

Oude nieuwsberichten 2020

15 december 2020 – Webinar voor #NRPcirculair i.s.m. ministerie van Binnenlandse Zaken over de MPG en de milieuwinst van circulair renoveren en transformeren.

1 december 2020 – Eén visie trekt meer dan tien paarden. Interview voor in Non-Stop Magazine, een uitgave van de Bedrijvenraad Spaanse Polder over duurzaamheid in de Spaanse Polder.

16 november 2020 – Stratego Advies is door RVO Nederland en in het kader van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie gevraagd advies uit te brengen over welke aspecten van circulariteit in onder meer de MPG moeten worden opgenomen om circulariteit voor de bouw straks ook daadwerkelijk meetbaar te maken.

1 november 2020 – Masterclass ‘Duurzaamheid en de stad van de toekomst‘ voor UvA Academy straks ook voor in company beschikbaar.

1 juli 2020 – Bas van de Griendt benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Woningbelang in Valkenswaard met als portefeuille sociaal en commercieel vastgoed, met daarbij speciale aandacht voor duurzaamheid

1 oktober 2020 – Aandeel bodemenergie bij nieuwbouw laat een sterk herstel zien. In verhouding tot het aantal gereedgekomen woningen groeit het veel sterker. Dat geldt niet alleen voor  individuele en gesloten bodemwarmtewisselaars, maar ook voor WKO’s.

15 september 2020 – Livestream talkshow ‘Duurzaamheidsvisie City 4D‘. Deze visie werd opgesteld door Stratego Advies in opdracht van de gemeente Nieuwegein. Vanwege Corona werd ze op deze manier in een co-makersessie aan betrokkenen gepresenteerd.

4 juni 2020Hoe breng je de materiaalstromen en milieu-impact van bouwactiviteiten in kaart voor jouw organisatie? WEBINAR georganiseerd voor NRP in het kader van het programma #NRPcirculair

20 februari 2020 – Verdozing landschap vraagt om ‘out of the box’ denken COLUMN / BLOG voor Stadszaken.NL en ROmagazine, gepubliceerd op 20 februari 2020.

13 februari 2020 – Bijdrage aan Jaarcongres Stedelijke Transformatie met inleiding en workshop over de SDG’s in de gebouwde omgeving i.s.m. Jos Sentel van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Marcel Herms van de gemeente Utrecht en Utrecht4GlobalGoals. Voor een verslag van die bijeenkomst, klik HIER.

3 t.m. 8 februari 2020 – Week van de Circulaire Economie: NRP komt met nieuwe brochure voor het programma #NRPcirculair en met flyer voor sneak preview voor gratis gastcollege over circulariteit op 5 maart a.s.

15 januari 2020 – Een nieuwe nieuwsbrief van Stratego Advies is uit: Welkom in de 20-er jaren!

9 januari 2020 – Stedenbouwkundig akkoord bereikt tussen gemeente Utrecht en projectontwikkelaars voor Merwedekanaalzone. Stratego Advies was verantwoordelijk voor het opstellen van een integrale duurzaamheidsvisie voor dit plan.

Oude Nieuwsberichten 2019

19 december 2019 – De drie colleges van B&W van de gemeente Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben ingestemd met het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor buurtschap Crailo. Bas van de Griendt is lid van het kwaliteitsteam voor dit project voor het onderdeel duurzaamheid.

13 december 2019 – Afronding opleiding ‘Commissaris Publieke Sector’, gevolgd bij ERLY | Public Academy met het oog op toekomstige functie(s) als commissaris-toezichthouder bij bijvoorbeeld een woningcorporatie

12 december 2019 – Stratego Advies heeft opdracht gekregen een integrale duurzaamheidsvisie op te stellen voor City Nieuwegein, samen met reeds betrokken adviseurs. Verder lezen >>

22 november 2019 – ‘Being wint tender transformatie VDMA-terrein in Eindhoven’, aldus Eindhovens Dagblad. Bas van de Griendt  was lid van de selectiecommissie voor het onderdeel duurzaamheid. Verder lezen >>

18 oktober 2019 – Ex-dakloze Wim Eickholt komt met zijn tweede boek: ‘Ex-dakloos en nu …’. Over het stigma wat aan je kleeft wanneer je dakloos en verslaafd bent geweest. Verder lezen >>

10 oktober 2019 – Bas van de Griendt en overige leden Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van de provincie Utrecht herbenoemd voor tweede termijn van vier jaar. Verder lezen >>

15 september 2019 – Precies 40 jaar geleden begon de ‘Affaire Lekkerkerk‘ en werd Nederland zich bewust van haar vervuilde bodem. Ter gelegenheid hiervan is een eerder verschenen boekje opnieuw uitgebracht. Verder lezen >> 

6 september 2019 – AANSTELLING als lid van Werkgroep ‘Beoordeling Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ voor de m.e.r.  en op te stellen MER herontwikkeling van de Centrale Gelderland (ENGIE) in Nijmegen. Verder lezen >>

1 september 2019 – Start bij VORM Holding B.V. als manager MVO en duurzaamheid a.i. (part time) voor opstellen visie en beleid gebaseerd op de Sustainable Development Goals. Verder lezen >> 

1 september 2019 – De white paper ‘Sustainable Development Goals en de vastgoedsector‘ is uit. Klik HIER voor het persbericht en HIER voor meer informatie of om een digitale dan wel papieren versie te bestellen.

1 augustus 2019 – STRATEGO ADVIES BESTAAT 2 JAAR.  Ter gelegenheid hiervan verschijnt 1 september a.s. de white paperSustainable Development Goals en de vastgoedsector‘. Belangstellenden kunnen HIER een preview lezen en nu al digitale of papieren versie van het boekje bestellen.

15 juli 2019 – BOEK ‘Buurten‘, verschenen bij nai010 uitgevers in Rotterdam. Auteurs Erna van Holland en Sander van der Ham. Over hoe je buurten bouwt op plekken die liefde en aandacht nodig hebben. Met bijdragen van o.a. Bas van de Griendt.

2 juli 2019 – ADVIES Commissie voor de m.e.r. uitgebracht over reikwijdte en detailniveau voor Schinkelkwartier Amsterdam‘Maak ambities concreet en specificeer per deelgebied’.

1 juli 2019 – MASTERCLASS ‘Toekomst van de Stad‘. Eerste editie, georganiseerd door Amsterdam Advanced Graduate School van de UvA, gaat op herhaling. Stratego Advies verzorgd het onderdeel ‘de duurzame stad’.

Mei / Juni 2019 – ENERGIEVISIE Samen met Merosch en in opdracht van de gemeente Delft stelt Stratego Advies de energievisie op voor Schieoevers-Noord.

27 mei 2019 – DAGVOORZITTER In het kader van de Nationale Adaptatie Strategie en de Klimaatadaptatiedialoog Gebouwde Omgeving modereert Stratego Advies maandag 27 mei de dialoog met de nieuwbouwsector.

23 mei 2019 – MASTERCLASS ‘De toekomst van de stad’, over nieuwe stedelijkheid en verstedelijking. Georganiseerd door de Amsterdam Advanced Graduate School van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en waarbij Stratego Advies Module 4 verzorgt over de Duurzame Stad.

9 mei 2019 – INTERVIEW Zo wijst krimpgemeente Kerkrade de weg naar een circulaire economie  op Stadszaken.NL, over het project Superlocal van HEEMwonen in Kerkrade.

3 april 2019 – COLUMN ‘Provinciale coalities voor energie en ruimte’  voor ROmagazine en BLOG ‘Energieopgave vooral ook een ruimtelijk vraagstuk voor stad en land’ voor Stadszaken, in kader van coalitieonderhandelingen provincies en met het oog op alle binnenkort te verschijnen regionale energiestudies.

21 maart 2019 – Met de cursus ‘Taxeren bij bodemverontreiniging’ levert Stratego Advies een bijdrage aan de cursus tweedaagse van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op 21 en 22 maart 2019.

11 februari 2019 – De eerste voorlopige resultaten zijn beschikbaar van een enquêteonderzoek naar wat in de ogen van vastgoedprofessionals de belangrijkste Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn.

1 februari 2019 – Aangesteld als lid van het kwaliteitsteam Crailo voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein op de grens van  de gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum.

Oude Nieuwsberichten 2018

4 december 2018 – Boekpresentatie Handboek Projectontwikkeling voor het hoger onderwijs bij Kenniscentrum Duurzame Havenstad van de Hogeschool Rotterdam

1 november 2018 – Voor de Commissie m.e.r. lid van de Werkgroep Circulaire Economie die advies moet uitbrengen over hoe om te gaan met de (positieve) milieu-effecten van o.a. circulaire bouwen bij haar advisering inzake milieu-effectrapportages.

1 oktober 2018 – Registratie in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dat betekent dat cursussen en trainingen die Stratego Advies verzorgt voor het beroepsonderwijs zijn vrijgesteld van BTW.

Eén jaar Stratego Advies – In een speciale nieuwsbrief van september 2018 wordt verslag gedaan van wat in het eerste jaar zoal is gebeurd en hoe het verder gaat.

1 september 2018 – Nieuwe Handboek Projectontwikkeling gepubliceerd, waaraan Stratego Advies heeft bijgedragen met twee hoofdstukken.

1 augustus 2018 – Opdracht tot het opstellen van een integrale duurzaamheidsvisie voor de Merwedekanaalzone in Utrecht.

1 augustus 2018 – Eén jaar Stratego Advies. In een speciale nieuwsbrief van september 2018 wordt verslag gedaan van wat in het eerste jaar zoal is gebeurd en hoe het verder gaat.

1 juli 2018 – Lid van de selectiecommissie verkoop en herontwikkeling van het VDMA-terrein in Eindhoven met als aandachtsgebied duurzaamheid.

1 maart 2018 – Columns voor ROmagazine en Stadszaken.nl gebundeld tot een boekje over Circulair Bouwen.

1 maart 2018 – Aangesteld als programmamanager bij het NRP (Nationaal Renovatie Platform) voor het programma #NRPcirculair.