Nieuwsarchief

Oude nieuwsberichten 2023

22 december 2023 – Voor VORM gaat Bas van de Griendt in 2024 podcasts maken, twee per maand. VORM & Inhoud podcasts moet een serie inspirerende en informerende gesprekken worden over actualiteiten die de vastgoedsector en de bouw bezighouden, te beluisteren via o.a. Spotify vanaf januari 2024.

22 november 2023 – Met ‘Set the scene voor duurzame steden en gemeenschappen’ verzorgt Stratego Advies de kick off van een inspiratiebijeenkomst van KERN over ESG en de sociale en maatschappelijke impact van centrumgebieden.

16 november 2023 – Stratego Advies verzorgt de kick off van de collegereeks Masterclass Vastgoed die PropertyNL organiseert in samenwerking met Deloitte.

1 november 2023 – Stratego Advies maakt een doorstart nadat Bas van de Griendt na bijna twee jaar is gestopt met zijn werkzaamheden bij JLL als Country Lead voor Nederland en Head of Sustainability Services & ESG in Amsterdam.

19 januari 2023 – JaJo (voorheen Jansen de Jong) lanceert Kompas in Vooruitgang met o.a. een interview met Bas van de Griendt: “Iets groen noemen wat het niet is, ligt heel gevoelig”

9 januari 2023 – Bas van de Griendt te gast bij BNR Nieuwradio Vastgoedgezocht: Wanneer mag je een pand duurzaam noemen? Terug te luisteren als podcast (25 minuten) via de website van BNR.

23 december 2022 – Eindejaarsinterview voor PropertyNL: “Het jaar dat duurzaamheid hoofdthema werd”.  Jaaroverzicht met ‘8x Het verhaal van …’. Nr. 12 december 2022 pp. 20-21.

15 september 2022 – Publicatie van het boek ‘Het ABC van ESG voor vastgoedprofessionals’, geschreven door Bas van de Griendt en uitgegeven door SPRYG Real Estate Academy. Lees HIER het persbericht van JLL.

Oude nieuwsberichten 2022

31 maart 2022– ‘Bij JLL kan ik veel meer impact maken‘. Artikel-interview in Vastgoedmarkt over de overstap van Bas van de Griendt naar JLL als Head of Sustainability Services & ESG.

1 maart 2022 – Bas van de Griendt Head of Sustainability Services & ESG bij JLL Nederland.  Hij gaat de opdrachtgevers van de vastgoedadviseur ondersteunen bij het halen van hun duurzaamheidsambities. Daar is grote behoefte aan, want duurzaamheid is tegenwoordig de license to operate. Verder lezen >>

21 februari 2022 – City Nieuwegein genomineerd voor de Publieksprijs SKG Award 2022 voor duurzame gebiedsontwikkeling. Stratego Advies stelde hiervoor de integrale duurzaamheidsvisie op en het kaderstellend document, gebaseerd op de Sustainable Development Goals.

4 februari 2022 – In het kader van ‘De Wereld van de Stad’ maakt auteur en eindredacteur Piet Renooij van het gelijknamige boek een serie podcasts. Deel zeven gaat over ‘De Duurzame Stad‘ en is sinds vrijdag 4 februari te beluisteren op Spotify.

1 februari 2022 – Eerste resultaten van onderzoek over duurzaamheid, SDG’s en de leefomgeving gepubliceerd in ROmagazine, 01 | februari 2022 pp. 42 t.m. 44: Duurzaamheid van de gebouwde omgeving: meer dan energie en klimaat (preview).

6 januari 2022Minister van VRO zal de M van milieu nog node missen. Blog voor ROm Nieuwsbrief Week 1 als ‘prelude’ op een in het januari/februari-nummer van ROmagazine te publiceren artikel. Gepubliceerd 6 januari 2022.

Oude nieuwsberichten 2021

10 december 2021 – Toezicht op duurzaamheid: ‘Meer dan energie alleen’. Artikel voor in nieuwsbrief van de VTW, Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties naar aanleiding van interview van 19 november jl. en publicatie van Aedes Benchmark van 22 november jl.

19 november 2021 – Interview voor VTW, vereniging van toezichthouders in woningcorporaties: ‘Meer aandacht voor woonlasten en welzijn huurders’ over brede visie op duurzaamheid.

11 november 2021 – Eerste editie masterclass De Duurzame Stad afgesloten met een excursie naar Bajeskwartier Amsterdam en uitstekend beoordeeld met gemiddeld een 8‾. Bijna 90% van de cursisten geeft aan dat de masterclass ruimschoots aan hun verwachtingen heeft voldaan.

8 novembe2 2021 – Definitieve rapport opgeleverd en advies uitgebracht aan de Werkgroep Meten & Weten van Transitieteam Circulaire Bouweconomie.  Over welke aspecten van circulariteit op te nemen in ‘het stelsel’ van de Bepalingsmethode Milieuprestatie van Bouwwerken voor de MKI van GWW-werken en de MPG voor woningbouw en utiliteit.

26 oktober 2021 – Talkshow van #NRPcirculair, live vanuit De Balie in Amsterdam: ‘Op weg naar integrale duurzaamheid‘. Met als gasten Hans Hammink (de Architekten cie), Marijn Emanuel (W/E Adviseurs), Mirjam Schmull (Brokkenmakers) en Tineke Beuker (ministerie van BZK). Tafelheer: Bas van de Griendt. Terugkijken kan via de website van NRP of via VIMEO.

16 september 2021 – Vandaag gaat een serie masterclasses van start over de Duurzame Stad, samengesteld in opdracht van UvA Academy. Zeven modules waarin de opgaven voor de stad van de toekomst worden verkend en vervolgens uitgediept. Met afsluitend een excursie naar Bajeskwartier.

7 september 2021 – Inspiratiesessie over ‘Duurzaamheid‘ voor studenten en docenten van de Hogeschool Windesheim (live) en vertegenwoordigers van de gemeente Almere (via stream). Sessie als kick off en onderdeel van het Urban Innovation-programma. In nauwelijks drie kwartier worden de grote thema’s verkend.

5 september 2021Boekrecensie van ‘De wereld van de stad’ in ROmagazine (september 2021 pp. 46-47): “Alle auteurs zijn gefascineerd door de stad, zo beloven de samenstellers […] en die belofte maakt het boek waar”.

26 juli 2021Wateroverlast in Limburg vraagt om nieuwe ‘keek op de beek’. BLOG voor Stadszaken.nl naar aanleiding van de hoogwaterproblematiek van juli 2021.

15 juli 2021 – Binnenlands Bestuur in recensie van ‘De wereld van de stad’ over bijdrage Bas van de Griendt aan dit boek: “Een prettige uitzondering is het essay over de duurzame toekomst van steden, waarin ook uitgebreid wordt ingegaan op de Sustainable Development Goals van de VN”.

1 juli 2021 – Bas van de Griendt als lid toegetreden tot de Raad van Toezicht van Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), waar hij Benno Oosterom opvolgt.

3 juni 2021 – Omgevingsvisies worden momenteel door veel gemeenten opgesteld, maar een goede omgevingseffectrapportage (OER) maken, dat blijkt nog helemaal niet gemakkelijk. Dat valt o.a. op te maken uit een recent advies van de Commissie m.e.r. voor de gemeente Leiden waaraan Bas van de Griendt meewerkte als deskundige.

1 juni 2021 – Stratego Advies krijgt opdracht van de duurzame woningbelegger Credit Linked Beheer om te helpen bij het opstellen van haar ESG-beleid overeenkomstig de eisen van de SFDR en de AFM als het gaat om duurzaamheidsinformatie.

1 mei 2021 – Stratego Advies is een onderzoek gestart over duurzaamheid, SDG’s en de leefomgeving. Het onderzoek is een vervolg op ‘SDG’s en de Vastgoedsector’ van 2019, waarbij één van de belangrijkste aanbevelingen was om proberen te komen tot een lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving. De uitkomsten van dit nieuwe vervolgonderzoek moeten daar aan bijdragen. Verder lezen >>

29 april 2021 – Gemeenteraad Nieuwegein stelt met grote meerderheid de integrale duurzaamheidsvisie en het kaderstellend document duurzaamheid vast met het oog op een duurzame (her)ontwikkeling van City West (agendapunt 2021-121).

10 april 2021 – Publicatie ‘Rad van de Leefomgeving voor een lokale duurzaamheidsagenda‘. Pleidooi voor een brede, uniforme bottom-up benadering van duurzaamheid, fysiek én sociaal, in ROmagazine, jaargang 39 #4 pp. 18 t.m. 22. Tevens digitaal te lezen.

8 april 2021 – Bas van de Griendt aangesteld als werkgroeplid door de Commissie m.e.r.  ter beoordeling van het OmgevingsEffectRapport (OER) van de ontwerp-Omgevingsvisie Leiden 2040. Zijn inbreng als deskundige betreft vooral duurzaamheid en bodem.

31 maart 2021 – Utrechts Nieuwsblad | AD bericht over City Nieuwegein West (waarvoor Stratego Advies de duurzaamheidsvisie opstelde) met ‘Duurzaamste binnenstad van Nederland creëren’. En zo staat het te lezen op de website van AD.nl/utrecht: ‘Beetje zoals Merwedekanaalzone, maar dan goedkoper‘.

10 maart 2021 – B&W van Utrecht hebben de omgevingsvisie en het stedenbouwkundig plan voor Merwedekanaalzone vastgesteld. De plannen en de samenwerkingsovereenkomst worde nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Stratego Advies tekende voor de integrale duurzaamheidsvisie, hoofdstuk 3 uit het stedenbouwkundig plan.

15 februari 2021 – Stratego Advies organiseert serie van masterclasses over De Duurzame Stad voor UvA Academy. Zeven modules, met een indrukwekkende line up van docenten. Te beginnen 16 september a.s.

22 januari 2021 – Publicatie ‘De wereld van de stad‘. Boek over theorie en praktijk, maar vooral de toekomst van de stad, met een bijdrage van Bas van de Griendt over ‘De duurzame stad: de volhoudbaarheid van verstedelijking’. 

21 januari 2021 – Publicatie ‘Niets is zo duurzaam als een monument‘ van Paul Meurs. In opdracht van NRP en met medewerking van Bas van de Griendt, programmamanager #NRPcirculair.

Oude nieuwsberichten 2020

15 december 2020 – Webinar voor #NRPcirculair i.s.m. ministerie van Binnenlandse Zaken over de MPG en de milieuwinst van circulair renoveren en transformeren.

1 december 2020 – Eén visie trekt meer dan tien paarden. Interview voor in Non-Stop Magazine, een uitgave van de Bedrijvenraad Spaanse Polder over duurzaamheid in de Spaanse Polder.

16 november 2020 – Stratego Advies is door RVO Nederland en in het kader van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie gevraagd advies uit te brengen over welke aspecten van circulariteit in onder meer de MPG moeten worden opgenomen om circulariteit voor de bouw straks ook daadwerkelijk meetbaar te maken.

1 november 2020 – Masterclass ‘Duurzaamheid en de stad van de toekomst‘ voor UvA Academy straks ook voor in company beschikbaar.

1 juli 2020 – Bas van de Griendt benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Woningbelang in Valkenswaard met als portefeuille sociaal en commercieel vastgoed, met daarbij speciale aandacht voor duurzaamheid

1 oktober 2020 – Aandeel bodemenergie bij nieuwbouw laat een sterk herstel zien. In verhouding tot het aantal gereedgekomen woningen groeit het veel sterker. Dat geldt niet alleen voor  individuele en gesloten bodemwarmtewisselaars, maar ook voor WKO’s.

15 september 2020 – Livestream talkshow ‘Duurzaamheidsvisie City 4D‘. Deze visie werd opgesteld door Stratego Advies in opdracht van de gemeente Nieuwegein. Vanwege Corona werd ze op deze manier in een co-makersessie aan betrokkenen gepresenteerd.

4 juni 2020Hoe breng je de materiaalstromen en milieu-impact van bouwactiviteiten in kaart voor jouw organisatie? WEBINAR georganiseerd voor NRP in het kader van het programma #NRPcirculair

20 februari 2020 – Verdozing landschap vraagt om ‘out of the box’ denken COLUMN / BLOG voor Stadszaken.NL en ROmagazine, gepubliceerd op 20 februari 2020.

13 februari 2020 – Bijdrage aan Jaarcongres Stedelijke Transformatie met inleiding en workshop over de SDG’s in de gebouwde omgeving i.s.m. Jos Sentel van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Marcel Herms van de gemeente Utrecht en Utrecht4GlobalGoals. Voor een verslag van die bijeenkomst, klik HIER.

3 t.m. 8 februari 2020 – Week van de Circulaire Economie: NRP komt met nieuwe brochure voor het programma #NRPcirculair en met flyer voor sneak preview voor gratis gastcollege over circulariteit op 5 maart a.s.

15 januari 2020 – Een nieuwe nieuwsbrief van Stratego Advies is uit: Welkom in de 20-er jaren!

9 januari 2020 – Stedenbouwkundig akkoord bereikt tussen gemeente Utrecht en projectontwikkelaars voor Merwedekanaalzone. Stratego Advies was verantwoordelijk voor het opstellen van een integrale duurzaamheidsvisie voor dit plan.

Oude Nieuwsberichten 2019

19 december 2019 – De drie colleges van B&W van de gemeente Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben ingestemd met het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor buurtschap Crailo. Bas van de Griendt is lid van het kwaliteitsteam voor dit project voor het onderdeel duurzaamheid.

13 december 2019 – Afronding opleiding ‘Commissaris Publieke Sector’, gevolgd bij ERLY | Public Academy met het oog op toekomstige functie(s) als commissaris-toezichthouder bij bijvoorbeeld een woningcorporatie

12 december 2019 – Stratego Advies heeft opdracht gekregen een integrale duurzaamheidsvisie op te stellen voor City Nieuwegein, samen met reeds betrokken adviseurs. Verder lezen >>

22 november 2019 – ‘Being wint tender transformatie VDMA-terrein in Eindhoven’, aldus Eindhovens Dagblad. Bas van de Griendt  was lid van de selectiecommissie voor het onderdeel duurzaamheid. Verder lezen >>

18 oktober 2019 – Ex-dakloze Wim Eickholt komt met zijn tweede boek: ‘Ex-dakloos en nu …’. Over het stigma wat aan je kleeft wanneer je dakloos en verslaafd bent geweest. Verder lezen >>

10 oktober 2019 – Bas van de Griendt en overige leden Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van de provincie Utrecht herbenoemd voor tweede termijn van vier jaar. Verder lezen >>

15 september 2019 – Precies 40 jaar geleden begon de ‘Affaire Lekkerkerk‘ en werd Nederland zich bewust van haar vervuilde bodem. Ter gelegenheid hiervan is een eerder verschenen boekje opnieuw uitgebracht. Verder lezen >> 

6 september 2019 – AANSTELLING als lid van Werkgroep ‘Beoordeling Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ voor de m.e.r.  en op te stellen MER herontwikkeling van de Centrale Gelderland (ENGIE) in Nijmegen. Verder lezen >>

1 september 2019 – Start bij VORM Holding B.V. als manager MVO en duurzaamheid a.i. (part time) voor opstellen visie en beleid gebaseerd op de Sustainable Development Goals. Verder lezen >> 

1 september 2019 – De white paper ‘Sustainable Development Goals en de vastgoedsector‘ is uit. Klik HIER voor het persbericht en HIER voor meer informatie of om een digitale dan wel papieren versie te bestellen.

1 augustus 2019 – STRATEGO ADVIES BESTAAT 2 JAAR.  Ter gelegenheid hiervan verschijnt 1 september a.s. de white paperSustainable Development Goals en de vastgoedsector‘. Belangstellenden kunnen HIER een preview lezen en nu al digitale of papieren versie van het boekje bestellen.

15 juli 2019 – BOEK ‘Buurten‘, verschenen bij nai010 uitgevers in Rotterdam. Auteurs Erna van Holland en Sander van der Ham. Over hoe je buurten bouwt op plekken die liefde en aandacht nodig hebben. Met bijdragen van o.a. Bas van de Griendt.

2 juli 2019 – ADVIES Commissie voor de m.e.r. uitgebracht over reikwijdte en detailniveau voor Schinkelkwartier Amsterdam‘Maak ambities concreet en specificeer per deelgebied’.

1 juli 2019 – MASTERCLASS ‘Toekomst van de Stad‘. Eerste editie, georganiseerd door Amsterdam Advanced Graduate School van de UvA, gaat op herhaling. Stratego Advies verzorgd het onderdeel ‘de duurzame stad’.

Mei / Juni 2019 – ENERGIEVISIE Samen met Merosch en in opdracht van de gemeente Delft stelt Stratego Advies de energievisie op voor Schieoevers-Noord.

27 mei 2019 – DAGVOORZITTER In het kader van de Nationale Adaptatie Strategie en de Klimaatadaptatiedialoog Gebouwde Omgeving modereert Stratego Advies maandag 27 mei de dialoog met de nieuwbouwsector.

23 mei 2019 – MASTERCLASS ‘De toekomst van de stad’, over nieuwe stedelijkheid en verstedelijking. Georganiseerd door de Amsterdam Advanced Graduate School van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en waarbij Stratego Advies Module 4 verzorgt over de Duurzame Stad.

9 mei 2019 – INTERVIEW Zo wijst krimpgemeente Kerkrade de weg naar een circulaire economie  op Stadszaken.NL, over het project Superlocal van HEEMwonen in Kerkrade.

3 april 2019 – COLUMN ‘Provinciale coalities voor energie en ruimte’  voor ROmagazine en BLOG ‘Energieopgave vooral ook een ruimtelijk vraagstuk voor stad en land’ voor Stadszaken, in kader van coalitieonderhandelingen provincies en met het oog op alle binnenkort te verschijnen regionale energiestudies.

21 maart 2019 – Met de cursus ‘Taxeren bij bodemverontreiniging’ levert Stratego Advies een bijdrage aan de cursus tweedaagse van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op 21 en 22 maart 2019.

11 februari 2019 – De eerste voorlopige resultaten zijn beschikbaar van een enquêteonderzoek naar wat in de ogen van vastgoedprofessionals de belangrijkste Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn.

1 februari 2019 – Aangesteld als lid van het kwaliteitsteam Crailo voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein op de grens van  de gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum.

Oude Nieuwsberichten 2018

4 december 2018 – Boekpresentatie Handboek Projectontwikkeling voor het hoger onderwijs bij Kenniscentrum Duurzame Havenstad van de Hogeschool Rotterdam

1 november 2018 – Voor de Commissie m.e.r. lid van de Werkgroep Circulaire Economie die advies moet uitbrengen over hoe om te gaan met de (positieve) milieu-effecten van o.a. circulaire bouwen bij haar advisering inzake milieu-effectrapportages.

1 oktober 2018 – Registratie in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dat betekent dat cursussen en trainingen die Stratego Advies verzorgt voor het beroepsonderwijs zijn vrijgesteld van BTW.

Eén jaar Stratego Advies – In een speciale nieuwsbrief van september 2018 wordt verslag gedaan van wat in het eerste jaar zoal is gebeurd en hoe het verder gaat.

1 september 2018 – Nieuwe Handboek Projectontwikkeling gepubliceerd, waaraan Stratego Advies heeft bijgedragen met twee hoofdstukken.

1 augustus 2018 – Opdracht tot het opstellen van een integrale duurzaamheidsvisie voor de Merwedekanaalzone in Utrecht.

1 augustus 2018 – Eén jaar Stratego Advies. In een speciale nieuwsbrief van september 2018 wordt verslag gedaan van wat in het eerste jaar zoal is gebeurd en hoe het verder gaat.

1 juli 2018 – Lid van de selectiecommissie verkoop en herontwikkeling van het VDMA-terrein in Eindhoven met als aandachtsgebied duurzaamheid.

1 maart 2018 – Columns voor ROmagazine en Stadszaken.nl gebundeld tot een boekje over Circulair Bouwen.

1 maart 2018 – Aangesteld als programmamanager bij het NRP (Nationaal Renovatie Platform) voor het programma #NRPcirculair.